Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta region/ landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Aktuellt

Barn och ungas psykiska hälsa

SKL har antagit ett positionspapper för barn och ungas psykiska hälsa i april

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

86%

Primärvård

86% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Allmänläkare

90% har fått kontakt inom 7 dagar

Se detaljer
82%

SPECIALISERAD VÅRD

82% har fått kontakt inom 90 dagar

Se detaljer
78%

OPERATION/ÅTGÄRD

78% har fått kontakt inom 90 dagar

Se detaljer