Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Blekinge
51 % 57 st 57 st 29 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 39 % 46 st 46 st 18 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Blekinge
62 % 87 st 87 st 54 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 100 % 20 st 20 st 20 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 42 % 57 st 57 st 24 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %