Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 722 st 622 st 487 st 100 st 100 %
Blekinge
77 % 71 st 71 st 55 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 79 % 24 st 24 st 19 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 77 % 47 st 47 st 36 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
89 % 439 st 416 st 370 st 23 st 100 %
Blekinge
80 % 90 st 90 st 72 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 81 % 27 st 27 st 22 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 76 % 55 st 55 st 42 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %