Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Blekinge

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 88% 87% 86% 76% 71% 75% 83% 86% 82% 83% 85% 87%
Alla landsting 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 102 st (44,8%)
  • 31-60 dagar 1 335 st (28,4%)
  • 61-90 dagar 639 st (13,6%)
  • Längre än 90 dagar 617 st (13,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
4 693
Alla landsting:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
88 % 63 227 st 62 649 st 54 928 st 1 %
Blekinge
87 % 4 730 st 4 693 st 4 076 st 1 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn
100 % 17 st 17 st 17 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby
96 % 25 st 25 st 24 st 0 %
Blekingesjukhuset, Karlshamn och Karlskrona
87 % 4 604 st 4 571 st 3 955 st 1 %
Psykiatri Karlskrona
100 % 24 st 23 st 23 st 4 %
Vuxenpsykiatrin Sölvesborg/Olofström
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Karlshamn
100 % 25 st 23 st 23 st 8 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Ronneby
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Äldrepsykiatriska kliniken, Karlskrona
100 % 13 st 12 st 12 st 8 %