Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Dalarna
39 % 102 st 95 st 37 st 7 st 100 %
Avesta lasarett 32 % 20 st 19 st 6 st 1 st 100 %
Borlänge sjukhus 30 % 30 st 27 st 8 st 3 st 100 %
Falu lasarett 37 % 27 st 27 st 10 st 0 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Mora lasarett 60 % 23 st 20 st 12 st 3 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Dalarna
18 % 37 st 33 st 6 st 4 st 100 %
Avesta lasarett 25 % 7 st 4 st 1 st 3 st 100 %
Borlänge sjukhus 43 % 7 st 7 st 3 st 0 st 100 %
Falu lasarett 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 0 % 7 st 7 st 0 st 0 st 100 %
Mora lasarett 9 % 12 st 11 st 1 st 1 st 100 %
NeuroPsykiatrisk Utredningsenhet, Falun 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %