Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Dalarna
51 % 114 st 109 st 56 st 5 st 100 %
Avesta lasarett 20 % 22 st 20 st 4 st 2 st 100 %
Borlänge sjukhus 49 % 44 st 43 st 21 st 1 st 100 %
Falu lasarett 59 % 22 st 22 st 13 st 0 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Mora lasarett 74 % 21 st 19 st 14 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Dalarna
47 % 21 st 19 st 9 st 2 st 100 %
Avesta lasarett 38 % 9 st 8 st 3 st 1 st 100 %
Borlänge sjukhus 80 % 5 st 5 st 4 st 0 st 100 %
Falu lasarett 0 % 2 st 1 st 0 st 1 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Mora lasarett 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
NeuroPsykiatrisk Utredningsenhet, Falun 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %