Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 77%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 77% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 78% 75% 72% 64% 60% 64% 70% 72% 70% 72% 74% 77%
Riket 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 155 st (41,9%)
  • 31-60 dagar 2 255 st (22,8%)
  • 61-90 dagar 1 227 st (12,4%)
  • Längre än 90 dagar 2 271 st (22,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 908
Riket:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Riket:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Dalarna
77 % 10 113 st 9 908 st 7 637 st 2 %
Avesta lasarett
89 % 214 st 204 st 189 st 5 %
Borlänge sjukhus
66 % 381 st 380 st 252 st 0 %
Borlänge sjukhus - Gagnef
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Falu lasarett
74 % 7 786 st 7 629 st 5 667 st 2 %
Falu Psykiatriska Beroendemottagning
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Falu Psykiatriska Ätstörningsavd
100 % 17 st 17 st 17 st 0 %
Falun BUP Familjeterapi
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Falun BUP Ätstörning
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Ludvika lasarett
85 % 228 st 224 st 190 st 2 %
Mora lasarett
93 % 1 290 st 1 271 st 1 183 st 1 %
Mora lasarett - Malung
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Mora lasarett - Mora
83 % 99 st 92 st 76 st 7 %
Mora lasarett - Rättvik
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skönvik, Säter
59 % 75 st 68 st 40 st 9 %