Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 73%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 73% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 72% 64% 60% 64% 70% 72% 70% 72% 74% 77% 75% 73%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 828 st (37%)
  • 31-60 dagar 2 072 st (20%)
  • 61-90 dagar 1 712 st (16,5%)
  • Längre än 90 dagar 2 736 st (26,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 348
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Dalarna
73 % 10 575 st 10 348 st 7 612 st 2 %
Avesta lasarett
77 % 229 st 221 st 175 st 3 %
Borlänge sjukhus
66 % 315 st 314 st 209 st 0 %
Borlänge sjukhus - Gagnef
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Falu lasarett
71 % 8 284 st 8 112 st 5 759 st 2 %
Falu Psykiatriska Beroendemottagning
100 % 13 st 12 st 12 st 8 %
Falu Psykiatriska Ätstörningsavd
85 % 33 st 33 st 28 st 0 %
Falun BUP Familjeterapi
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Falun BUP Ätstörning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ludvika lasarett
92 % 182 st 178 st 164 st 2 %
Mora lasarett
88 % 1 313 st 1 280 st 1 132 st 3 %
Mora lasarett - Malung
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Mora lasarett - Mora
85 % 111 st 105 st 89 st 5 %
Mora lasarett - Rättvik
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skönvik, Säter
44 % 89 st 87 st 38 st 2 %