Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Gävleborg
60 % 136 st 125 st 75 st 11 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 67 % 12 st 12 st 8 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 51 % 52 st 41 st 21 st 11 st 100 %
Bollnäs sjukhus 81 % 32 st 32 st 26 st 0 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 31 % 26 st 26 st 8 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Gävleborg
37 % 107 st 102 st 38 st 5 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 80 % 15 st 15 st 12 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 27 % 33 st 33 st 9 st 0 st 100 %
Bollnäs sjukhus 63 % 21 st 19 st 12 st 2 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 12 % 36 st 33 st 4 st 3 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %