Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Gävleborg
73 % 130 st 121 st 88 st 9 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 55 % 11 st 11 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 62 % 57 st 50 st 31 st 7 st 100 %
Bollnäs sjukhus 96 % 24 st 24 st 23 st 0 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 64 % 22 st 22 st 14 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 100 % 8 st 6 st 6 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Gävleborg
53 % 99 st 93 st 49 st 6 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 92 % 13 st 13 st 12 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 35 % 28 st 26 st 9 st 2 st 100 %
Bollnäs sjukhus 60 % 23 st 20 st 12 st 3 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 47 % 35 st 34 st 16 st 1 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %