Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Gävleborg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 71% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 80% 82% 81% 78% 72% 69% 72% 76% 78% 74% 71% 71%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 473 st (38,5%)
  • 31-60 dagar 2 238 st (19,3%)
  • 61-90 dagar 1 543 st (13,3%)
  • Längre än 90 dagar 3 362 st (28,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
11 616
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 64 412 st 61 526 st 46 960 st 4 %
Gävleborg
71 % 11 712 st 11 616 st 8 254 st 1 %
Aleris Specialistvård Bollnäs
94 % 519 st 513 st 484 st 1 %
Aleris Specialistvård, Söderhamn
98 % 240 st 239 st 234 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull
95 % 80 st 78 st 76 st 2 %
Bollnäs sjukhus
87 % 79 st 75 st 65 st 5 %
Gävle sjukhus
66 % 7 384 st 7 345 st 4 826 st 1 %
Hudiksvalls sjukhus
75 % 3 199 st 3 158 st 2 379 st 1 %
Kirurgi- och ortopediverksamhet, Gävleborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle
100 % 20 st 20 st 20 st 0 %
Sandvikens sjukhus
86 % 127 st 124 st 107 st 2 %
Söderhamns sjukhus
98 % 42 st 42 st 41 st 0 %