Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Gävleborg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 73%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 73% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 82% 81% 78% 72% 69% 72% 76% 78% 74% 71% 71% 73%
Alla landsting 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 674 st (39,6%)
  • 31-60 dagar 2 593 st (22%)
  • 61-90 dagar 1 347 st (11,4%)
  • Längre än 90 dagar 3 187 st (27%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
11 801
Alla landsting:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Gävleborg
73 % 11 913 st 11 801 st 8 614 st 1 %
Aleris Specialistvård Bollnäs
96 % 514 st 502 st 483 st 2 %
Aleris Specialistvård, Söderhamn
96 % 230 st 230 st 221 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull
96 % 82 st 79 st 79 st 4 %
Bollnäs sjukhus
92 % 86 st 85 st 78 st 1 %
Gävle sjukhus
67 % 7 521 st 7 473 st 4 973 st 1 %
Hudiksvalls sjukhus
80 % 3 260 st 3 214 st 2 580 st 1 %
Kirurgi- och ortopediverksamhet, Gävleborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle
100 % 22 st 22 st 22 st 0 %
Sandvikens sjukhus
87 % 130 st 128 st 111 st 2 %
Söderhamns sjukhus
98 % 45 st 45 st 44 st 0 %