Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Gävleborg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 70%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 70% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 78% 72% 69% 72% 76% 78% 74% 71% 71% 73% 73% 70%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 143 st (35,3%)
  • 31-60 dagar 2 246 st (19,1%)
  • 61-90 dagar 1 894 st (16,1%)
  • Längre än 90 dagar 3 469 st (29,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
11 752
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Gävleborg
70 % 11 848 st 11 752 st 8 283 st 1 %
Aleris Specialistvård Bollnäs
96 % 489 st 483 st 463 st 1 %
Aleris Specialistvård, Söderhamn
95 % 175 st 174 st 166 st 1 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland
94 % 16 st 16 st 15 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull
98 % 108 st 106 st 106 st 2 %
Bollnäs sjukhus
96 % 51 st 49 st 47 st 4 %
Gävle sjukhus
65 % 7 507 st 7 460 st 4 885 st 1 %
Hudiksvalls sjukhus
74 % 3 326 st 3 288 st 2 438 st 1 %
Kirurgi- och ortopediverksamhet, Gävleborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle
100 % 16 st 16 st 16 st 0 %
Sandvikens sjukhus
90 % 123 st 123 st 111 st 0 %
Söderhamns sjukhus
96 % 28 st 28 st 27 st 0 %