Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
91 % 1 277 st 1 035 st 943 st 242 st 100 %
Gotland
93 % 32 st 30 st 28 st 2 st 100 %
Visby lasarett 93 % 32 st 30 st 28 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 1 432 st 1 365 st 1 170 st 67 st 98 %
Gotland
94 % 18 st 18 st 17 st 0 st 100 %
Visby lasarett 94 % 18 st 18 st 17 st 0 st 100 %