Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Gotland

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Hösten 2016

  • 89%
  • 83%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 83% (Riket: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Höst 2013 Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016
Urval 87% 83% 86% 72% 87% 74% 83%
Riket 92% 91% 88% 87% 89% 86% 89%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
71% (5 st) 29% (2 st)
63% (593 st) 37% (346 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Gotland : 0 st
Riket : 84 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 0 st (0%)
  • Återuppringningssystem 7 st (100%)
  • Saknar datoriserat system 0 st (0%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Riket
89 % 1 678 979 st 1 890 240 st
Stockholms sjukvårdsregion
83 % 11 286 st 13 643 st
Gotland
83 % 11 286 st 13 643 st
Hemse Vårdcentral
83 % 2 003 st 2 412 st
Klinte vårdcentral, Klintehamn
100 % 233 st 233 st
Slite Vårdcentral
96 % 1 007 st 1 044 st
Vårdcentralen Hansahälsan
95 % 2 334 st 2 455 st
Vårdcentralen Visborg
97 % 1 647 st 1 691 st
Vårdcentralen Visby Norr
64 % 1 949 st 3 049 st
Vårdcentralen Wisby Söder
77 % 2 113 st 2 759 st