Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Halland
35 % 148 st 117 st 41 st 31 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 30 % 17 st 10 st 3 st 7 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 34 % 56 st 47 st 16 st 9 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 30 % 52 st 43 st 13 st 9 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 38 % 17 st 13 st 5 st 4 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 4 st 2 st 2 st 2 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Halland
60 % 68 st 62 st 37 st 6 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 71 % 7 st 7 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 48 % 27 st 25 st 12 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 44 % 10 st 9 st 4 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 75 % 19 st 16 st 12 st 3 st 100 %
Habiliteringen, Region Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %