Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 722 st 622 st 487 st 100 st 100 %
Halland
60 % 131 st 104 st 62 st 27 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 22 % 13 st 9 st 2 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 68 % 36 st 31 st 21 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 56 % 46 st 36 st 20 st 10 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 59 % 29 st 22 st 13 st 7 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 3 st 2 st 2 st 1 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
89 % 439 st 416 st 370 st 23 st 100 %
Halland
86 % 54 st 50 st 43 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 100 % 7 st 6 st 6 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 90 % 22 st 21 st 19 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 85 % 15 st 13 st 11 st 2 st 100 %
Habiliteringen, Region Halland 50 % 4 st 4 st 2 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %