Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 95%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 95% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 89% 91% 93% 89% 85% 86% 90% 92% 93% 92% 94% 95%
Riket 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 598 st (60,2%)
  • 31-60 dagar 1 585 st (26,5%)
  • 61-90 dagar 493 st (8,3%)
  • Längre än 90 dagar 297 st (5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 973
Riket:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Riket:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
88 % 63 227 st 62 649 st 54 928 st 1 %
Halland
95 % 6 118 st 5 973 st 5 676 st 2 %
BUP-mottagning, Falkenberg
87 % 23 st 21 st 20 st 9 %
BUP-mottagning, Halmstad
100 % 84 st 84 st 84 st 0 %
BUP-mottagning, Kungsbacka
99 % 72 st 72 st 71 st 0 %
BUP-mottagning, Varberg
84 % 37 st 31 st 31 st 16 %
Capio Citykliniken, Halmstad
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
95 % 5 553 st 5 437 st 5 176 st 2 %
Hjärthuset, Varberg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Falkenberg
97 % 34 st 33 st 32 st 3 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Halmstad
82 % 175 st 164 st 134 st 6 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Hylte
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Kungsbacka
98 % 49 st 43 st 42 st 12 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Laholm
78 % 10 st 9 st 7 st 10 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Varberg
100 % 51 st 49 st 49 st 4 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %