Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 252 st 231 st 132 st 21 st 100 %
Jämtland Härjedalen
83 % 56 st 54 st 45 st 2 st 100 %
Östersunds sjukhus 83 % 56 st 54 st 45 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 169 st 164 st 82 st 5 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %