Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Jämtland Härjedalen

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa telefontillgängligheten varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Januari 2017

  • 87%
  • 86%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 86% (Riket: 87%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Feb 2016 Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017
Urval 86% 81% 84% 82% 85% 85% 79% 84% 81% 83% 82% 86%
Riket 89% 87% 89% 91% 89% 89% 88% 90% 90% 89% 90% 87%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
83% (20 st) 17% (4 st)
77% (146 st) 23% (44 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Jämtland Härjedalen : 0 st
Riket : 20 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 14 st (58,3%)
  • Återuppringningssystem 10 st (41,7%)
  • Saknar datoriserat system 0 st (0%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Riket
87 % 317 118 st 363 658 st
Norra sjukvårdsregionen
85 % 138 778 st 162 887 st
Jämtland Härjedalen
86 % 21 264 st 24 590 st
Backe hälsocentral
96 % 417 st 434 st
Brunflo hälsocentral
82 % 951 st 1 156 st
Bräcke hälsocentral
68 % 700 st 1 025 st
Fjällhälsan Hede, Vemdalen
100 % 1 052 st 1 054 st
Frösö hälsocentral
84 % 1 691 st 2 019 st
Funäsdalen hälsocentral
96 % 340 st 354 st
Föllinge hälsocentral
95 % 328 st 345 st
Gäddede hälsocentral
100 % 281 st 281 st
Hallens vårdcentral
100 % 241 st 240 st
Hammarstrands hälsocentral
89 % 659 st 737 st
Hälsocentral Krokom
89 % 1 541 st 1 741 st
Hälsocentral Lugnvik
85 % 1 214 st 1 427 st
Järpens hälsocentral
93 % 762 st 822 st
Kälarne hälsocentral
93 % 262 st 282 st
Lit Hälsocentral
95 % 474 st 499 st
Myrviken hälsocentral
85 % 489 st 576 st
Nya Närvården, Strömsund-Hoting-Hammerdal
94 % 1 784 st 1 901 st
Odensala hälsocentral
76 % 1 707 st 2 256 st
Offerdals hälsocentral
89 % 767 st 866 st
Strömsunds hälsocentral
73 % 1 098 st 1 504 st
Svegs hälsocentral
95 % 907 st 959 st
Svenstaviks hälsocentral
89 % 697 st 779 st
Zätagränds hälsocentral
86 % 1 716 st 1 997 st
Åre hälsocentral
89 % 1 186 st 1 336 st