Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

En satsning görs för att förbättra tillgängligheten för barn- och unga med psykisk ohälsa. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda förstabedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa
Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning - Jönköping

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
- Jönköping 57%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 57%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling - Jönköping

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Jönköping 56%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 56%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 51% 51%
Dalarna 39% 39%
Gotland 87% 87%
Gävleborg 60% 60%
Halland 35% 35%
Jämtland Härjedalen 83% 83%
Jönköping 57% 57%
Kalmar 86% 86%
Kronoberg 66% 66%
Norrbotten 55% 55%
Skåne 76% 76%
Stockholm 88% 88%
Sörmland 67% 67%
Uppsala 57% 57%
Värmland 59% 59%
Västerbotten 38% 38%
Västernorrland 46% 46%
Västmanland 64% 64%
Västra Götaland 53% 53%
Örebro 80% 80%
Östergötland 89% 89%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 62% 62%
Dalarna 18% 18%
Gotland 80% 80%
Gävleborg 37% 37%
Halland 60% 60%
Jämtland Härjedalen 0% 0%
Jönköping 56% 56%
Kalmar 40% 40%
Kronoberg 60% 60%
Norrbotten 54% 54%
Skåne 92% 92%
Stockholm 83% 83%
Sörmland 70% 70%
Uppsala 100% 100%
Värmland 39% 39%
Västerbotten 33% 33%
Västernorrland 58% 58%
Västmanland 25% 25%
Västra Götaland 67% 67%
Örebro 88% 88%
Östergötland 88% 88%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning - Jönköping

Urval:
16 st
Riket:
649 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Jönköping

Urval:
0 st
Riket:
228 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.