Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 479 st 357 st 285 st 122 st 100 %
Jönköping
57 % 112 st 96 st 55 st 16 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 69 % 43 st 36 st 25 st 7 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 46 % 45 st 39 st 18 st 6 st 100 %
Värnamo sjukhus 57 % 24 st 21 st 12 st 3 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
68 % 215 st 189 st 129 st 26 st 100 %
Jönköping
56 % 48 st 48 st 27 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 80 % 15 st 15 st 12 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 40 % 25 st 25 st 10 st 0 st 100 %
Värnamo sjukhus 62 % 8 st 8 st 5 st 0 st 100 %