Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 387 st 343 st 291 st 44 st 100 %
Jönköping
65 % 88 st 78 st 51 st 10 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 77 % 36 st 31 st 24 st 5 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 48 % 34 st 31 st 15 st 3 st 100 %
Värnamo sjukhus 75 % 18 st 16 st 12 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
71 % 128 st 116 st 82 st 12 st 100 %
Jönköping
63 % 42 st 40 st 25 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 94 % 18 st 17 st 16 st 1 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 33 % 19 st 18 st 6 st 1 st 100 %
Värnamo sjukhus 60 % 5 st 5 st 3 st 0 st 100 %