Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 90%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 90% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 90% 86% 82% 84% 87% 89% 89% 89% 89% 90% 91% 90%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 213 st (55,1%)
  • 31-60 dagar 1 721 st (22,5%)
  • 61-90 dagar 982 st (12,8%)
  • Längre än 90 dagar 734 st (9,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 650
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 26 129 st 25 991 st 22 320 st 1 %
Jönköping
90 % 7 682 st 7 650 st 6 916 st 0 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
99 % 133 st 133 st 132 st 0 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 125 st 125 st 125 st 0 %
Eye Clinic, Värnamo
92 % 120 st 119 st 110 st 1 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
88 % 1 630 st 1 624 st 1 435 st 0 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
89 % 4 912 st 4 889 st 4 361 st 0 %
Värnamo sjukhus
99 % 666 st 664 st 660 st 0 %
Ögonläkarhuset i city, Jönköping
100 % 58 st 58 st 58 st 0 %
Ögonspecialisterna i Nässjö
92 % 38 st 38 st 35 st 0 %