Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 89%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 89% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 93% 93% 92% 90% 86% 82% 84% 87% 89% 89% 89% 89%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 111 st (56,9%)
  • 31-60 dagar 1 587 st (22%)
  • 61-90 dagar 736 st (10,2%)
  • Längre än 90 dagar 789 st (10,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 223
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 24 771 st 24 608 st 21 109 st 1 %
Jönköping
89 % 7 264 st 7 223 st 6 434 st 1 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
99 % 174 st 174 st 172 st 0 %
Capio Medocular, Jönköping
93 % 45 st 42 st 39 st 7 %
Eye Clinic, Värnamo
97 % 141 st 136 st 132 st 4 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
96 % 1 052 st 1 047 st 1 006 st 0 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
85 % 4 940 st 4 915 st 4 188 st 1 %
Värnamo sjukhus
99 % 827 st 824 st 817 st 0 %
Ögonläkarhuset i city, Jönköping
89 % 35 st 35 st 31 st 0 %
Ögonspecialisterna i Nässjö
98 % 50 st 50 st 49 st 0 %