Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Maj 2017

  • 75%
  • 90%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 90% (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 92% 90% 88% 90% 94% 95% 94% 94% 93% 93% 93% 90%
Alla landsting 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 024 st (52%)
  • 31-60 dagar 457 st (23,2%)
  • 61-90 dagar 287 st (14,6%)
  • Längre än 90 dagar 203 st (10,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
1 971
Alla landsting:
110 930
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 115 688 st 110 930 st 83 035 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
88 % 8 544 st 8 461 st 7 477 st 1 %
Jönköping
90 % 2 014 st 1 971 st 1 768 st 2 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
95 % 106 st 105 st 100 st 1 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 188 st 188 st 188 st 0 %
Eye Clinic, Värnamo
83 % 256 st 241 st 199 st 6 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
81 % 421 st 395 st 321 st 6 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
91 % 743 st 743 st 674 st 0 %
Värnamo sjukhus
96 % 300 st 299 st 286 st 0 %