Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • 93%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 93% (Alla landsting: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 93% 93% 92% 90% 88% 90% 94% 95% 94% 94% 93% 93%
Alla landsting 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 307 st (54,2%)
  • 31-60 dagar 687 st (28,5%)
  • 61-90 dagar 252 st (10,4%)
  • Längre än 90 dagar 166 st (6,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
2 412
Alla landsting:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
99%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
91 % 9 545 st 9 452 st 8 605 st 1 %
Jönköping
93 % 2 455 st 2 412 st 2 246 st 2 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
98 % 115 st 115 st 113 st 0 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 105 st 105 st 105 st 0 %
Eye Clinic, Värnamo
96 % 236 st 224 st 215 st 5 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
91 % 534 st 515 st 468 st 4 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
91 % 1 102 st 1 093 st 994 st 1 %
Värnamo sjukhus
98 % 363 st 360 st 351 st 1 %