Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 387 st 343 st 291 st 44 st 100 %
Kalmar
96 % 86 st 77 st 74 st 9 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 94 % 37 st 32 st 30 st 5 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 100 % 11 st 10 st 10 st 1 st 100 %
Västerviks sjukhus 100 % 22 st 20 st 20 st 2 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 90 % 11 st 10 st 9 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
71 % 128 st 116 st 82 st 12 st 100 %
Kalmar
60 % 21 st 20 st 12 st 1 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 1 st 0 st 0 st 1 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus 17 % 6 st 6 st 1 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %