Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 479 st 357 st 285 st 122 st 100 %
Kalmar
86 % 114 st 87 st 75 st 27 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 83 % 56 st 36 st 30 st 20 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 91 % 14 st 11 st 10 st 3 st 100 %
Västerviks sjukhus 89 % 30 st 27 st 24 st 3 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för vuxna 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 75 % 9 st 8 st 6 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
68 % 215 st 189 st 129 st 26 st 100 %
Kalmar
40 % 62 st 47 st 19 st 15 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 100 % 6 st 4 st 4 st 2 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 38 % 8 st 8 st 3 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus 33 % 9 st 3 st 1 st 6 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för vuxna 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 30 % 37 st 30 st 9 st 7 st 100 %