Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Kalmar

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 84%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 84% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 84% 82% 82% 77% 74% 76% 80% 81% 81% 82% 83% 84%
Riket 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 758 st (50,9%)
  • 31-60 dagar 1 761 st (23,8%)
  • 61-90 dagar 679 st (9,2%)
  • Längre än 90 dagar 1 191 st (16,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 389
Riket:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Riket:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
89 % 24 277 st 24 145 st 21 498 st 1 %
Kalmar
84 % 7 493 st 7 389 st 6 198 st 1 %
Länssjukhuset i Kalmar
82 % 4 028 st 3 970 st 3 247 st 1 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Vuxna
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Oskarshamns sjukhus
91 % 1 135 st 1 111 st 1 009 st 2 %
Västerviks sjukhus
83 % 2 206 st 2 185 st 1 824 st 1 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby
96 % 116 st 115 st 110 st 1 %