Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Kalmar

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 80%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 80% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 82% 77% 74% 76% 80% 81% 81% 82% 83% 84% 82% 80%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 312 st (42,1%)
  • 31-60 dagar 1 733 st (22%)
  • 61-90 dagar 1 237 st (15,7%)
  • Längre än 90 dagar 1 584 st (20,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 866
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 26 129 st 25 991 st 22 320 st 1 %
Kalmar
80 % 7 969 st 7 866 st 6 282 st 1 %
Länssjukhuset i Kalmar
77 % 4 463 st 4 401 st 3 389 st 1 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Vuxna
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Oskarshamns sjukhus
85 % 1 206 st 1 183 st 1 001 st 2 %
Västerviks sjukhus
82 % 2 173 st 2 155 st 1 765 st 1 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby
100 % 118 st 118 st 118 st 0 %