Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Kronoberg
66 % 66 st 62 st 41 st 4 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby 66 % 66 st 62 st 41 st 4 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Kronoberg
60 % 40 st 40 st 24 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby 60 % 40 st 40 st 24 st 0 st 100 %