Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Kronoberg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 85%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 85% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 81% 78% 74% 70% 75% 79% 79% 77% 80% 83% 84% 85%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 002 st (41,7%)
  • 31-60 dagar 1 304 st (27,2%)
  • 61-90 dagar 778 st (16,2%)
  • Längre än 90 dagar 713 st (14,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
4 797
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
6%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 64 920 st 64 364 st 56 254 st 1 %
Kronoberg
85 % 5 099 st 4 797 st 4 084 st 6 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Centrallasarettet Växjö
83 % 3 730 st 3 476 st 2 876 st 7 %
Dr Bihis Hudmottagning, Ljungby
89 % 9 st 9 st 8 st 0 %
Kronobergs Huddoktor, Växjö
100 % 303 st 290 st 289 st 4 %
Ljungby lasarett
88 % 855 st 824 st 728 st 4 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Växjö/Ljungby
90 % 154 st 150 st 135 st 3 %