Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 73% 51% 77% 73% 89%
Dalarna 46% 39% 51% 46% 45%
Gotland 88% 87% 93% 87% 80%
Gävleborg 62% 60% 73% 67% 45%
Halland 45% 35% 60% 44% 43%
Jämtland Härjedalen 86% 83% 89% 89% 82%
Jönköping 63% 57% 65% 81% 46%
Kalmar 93% 86% 96% 95% 97%
Kronoberg 54% 66% 51% 42% 62%
Norrbotten 61% 55% 69% 70% 44%
Skåne 83% 76% 88% 88% 81%
Stockholm 90% 88% 91% 91% 91%
Sörmland 64% 67% 68% 64% 57%
Uppsala 67% 57% 73% 66% 70%
Värmland 60% 59% 71% 60% 48%
Västerbotten 46% 38% 67% 41% 32%
Västernorrland 46% 46% 58% 38% 41%
Västmanland 68% 64% 86% 67% 53%
Västra Götaland 59% 53% 64% 59% 61%
Örebro 89% 80% 87% 94% 96%
Östergötland 91% 89% 88% 94% 92%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 3

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 76% 62% 80% 75% 89%
Dalarna 26% 18% 47% 20% 30%
Gotland 87% 80% 94% 80% 100%
Gävleborg 52% 37% 53% 59% 57%
Halland 70% 60% 86% 76% 55%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 58% 56% 62% 66% 44%
Kalmar 50% 40% 60% 53% 57%
Kronoberg 59% 60% 68% 56% 56%
Norrbotten 59% 54% 60% 60% 65%
Skåne 94% 92% 96% 95% 93%
Stockholm 85% 83% 86% 87% 84%
Sörmland 79% 70% 80% 84% 89%
Uppsala 95% 100% 92% 92% 100%
Värmland 41% 39% 52% 34% 43%
Västerbotten 37% 33% 42% 37% 34%
Västernorrland 67% 58% 58% 94% 64%
Västmanland 31% 25% 23% 53% 37%
Västra Götaland 67% 67% 62% 70% 69%
Örebro 92% 88% 100% 93% 90%
Östergötland 89% 88% 80% 93% 87%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Alla landsting:
448 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling -

Urval:
0 st
Alla landsting:
121 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.