Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
70 % 272 st 255 st 179 st 17 st 100 %
Jämtland Härjedalen
89 % 55 st 55 st 49 st 0 st 100 %
Norrbotten
69 % 89 st 83 st 57 st 6 st 100 %
Västerbotten
67 % 58 st 57 st 38 st 1 st 100 %
Västernorrland
58 % 70 st 60 st 35 st 10 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 123 st 119 st 64 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Norrbotten
60 % 51 st 50 st 30 st 1 st 100 %
Västerbotten
42 % 38 st 36 st 15 st 2 st 100 %
Västernorrland
58 % 34 st 33 st 19 st 1 st 100 %