Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 252 st 231 st 132 st 21 st 100 %
Norrbotten
55 % 92 st 85 st 47 st 7 st 100 %
Gällivare sjukhus 58 % 13 st 12 st 7 st 1 st 100 %
Kalix sjukhus 64 % 16 st 14 st 9 st 2 st 100 %
Piteå sjukhus 92 % 27 st 26 st 24 st 1 st 100 %
Sunderby sjukhus 21 % 36 st 33 st 7 st 3 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 169 st 164 st 82 st 5 st 100 %
Norrbotten
54 % 83 st 79 st 43 st 4 st 100 %
Gällivare sjukhus 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Kalix sjukhus 75 % 8 st 8 st 6 st 0 st 100 %
Piteå sjukhus 100 % 20 st 17 st 17 st 3 st 100 %
Sunderby sjukhus 38 % 54 st 53 st 20 st 1 st 100 %