Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
70 % 272 st 255 st 179 st 17 st 100 %
Norrbotten
69 % 89 st 83 st 57 st 6 st 100 %
Gällivare sjukhus 100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %
Kalix sjukhus 70 % 12 st 10 st 7 st 2 st 100 %
Piteå sjukhus 97 % 39 st 37 st 36 st 2 st 100 %
Sunderby sjukhus 19 % 29 st 27 st 5 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 123 st 119 st 64 st 4 st 100 %
Norrbotten
60 % 51 st 50 st 30 st 1 st 100 %
Gällivare sjukhus 25 % 4 st 4 st 1 st 0 st 100 %
Kalix sjukhus 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Piteå sjukhus 100 % 7 st 6 st 6 st 1 st 100 %
Sunderby sjukhus 53 % 36 st 36 st 19 st 0 st 100 %