Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 387 st 343 st 291 st 44 st 100 %
Östergötland
88 % 213 st 188 st 166 st 25 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 86 % 15 st 14 st 12 st 1 st 100 %
Lasarettet i Motala 94 % 21 st 18 st 17 st 3 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 87 % 97 st 85 st 74 st 12 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 89 % 80 st 71 st 63 st 9 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
71 % 128 st 116 st 82 st 12 st 100 %
Östergötland
80 % 65 st 56 st 45 st 9 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 50 % 3 st 2 st 1 st 1 st 100 %
Lasarettet i Motala 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 86 % 26 st 22 st 19 st 4 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 74 % 31 st 27 st 20 st 4 st 100 %