Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 479 st 357 st 285 st 122 st 100 %
Östergötland
89 % 253 st 174 st 155 st 79 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 88 % 27 st 25 st 22 st 2 st 100 %
Lasarettet i Motala 94 % 33 st 18 st 17 st 15 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 92 % 105 st 76 st 70 st 29 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 84 % 88 st 55 st 46 st 33 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
68 % 215 st 189 st 129 st 26 st 100 %
Östergötland
88 % 105 st 94 st 83 st 11 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 100 % 9 st 6 st 6 st 3 st 100 %
Lasarettet i Motala 100 % 13 st 11 st 11 st 2 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 100 % 31 st 29 st 29 st 2 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 77 % 52 st 48 st 37 st 4 st 100 %