Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Skåne
76 % 497 st 406 st 310 st 91 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 100 % 25 st 20 st 20 st 5 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 65 % 59 st 48 st 31 st 11 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 42 st 41 st 41 st 1 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 96 % 27 st 27 st 26 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 73 % 23 st 15 st 11 st 8 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 55 % 115 st 97 st 53 st 18 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 67 % 99 st 75 st 50 st 24 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 88 % 32 st 25 st 22 st 7 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 96 % 31 st 23 st 22 st 8 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 97 % 44 st 35 st 34 st 9 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Skåne
92 % 278 st 252 st 232 st 26 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Skåne 91 % 88 st 68 st 62 st 20 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 91 % 11 st 11 st 10 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 56 % 18 st 18 st 10 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 27 st 27 st 27 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 23 st 23 st 23 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 100 % 18 st 17 st 17 st 1 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 98 % 56 st 56 st 55 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 82 % 11 st 11 st 9 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 90 % 26 st 21 st 19 st 5 st 100 %