Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 722 st 622 st 487 st 100 st 100 %
Skåne
88 % 451 st 380 st 336 st 71 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 100 % 30 st 19 st 19 st 11 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 97 % 41 st 36 st 35 st 5 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 96 % 26 st 26 st 25 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 26 st 26 st 26 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 74 % 27 st 23 st 17 st 4 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 80 % 104 st 92 st 74 st 12 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 81 % 98 st 81 st 66 st 17 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 100 % 33 st 27 st 27 st 6 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 100 % 32 st 26 st 26 st 6 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 88 % 34 st 24 st 21 st 10 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
89 % 439 st 416 st 370 st 23 st 100 %
Skåne
96 % 263 st 245 st 234 st 18 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Skåne 94 % 73 st 68 st 64 st 5 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 75 % 4 st 4 st 3 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 19 st 19 st 19 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 16 st 16 st 16 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 90 % 18 st 10 st 9 st 8 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 99 % 81 st 81 st 80 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 100 % 12 st 12 st 12 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 85 % 32 st 27 st 23 st 5 st 100 %