Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 85%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 85% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 85% 87% 87% 85% 80% 77% 79% 83% 85% 84% 84% 85%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 23 188 st (49,7%)
  • 31-60 dagar 10 772 st (23,1%)
  • 61-90 dagar 5 571 st (12%)
  • Längre än 90 dagar 7 080 st (15,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
46 611
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
85 % 62 066 st 61 377 st 52 272 st 1 %
Skåne
85 % 46 664 st 46 611 st 39 531 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 345 st 345 st 345 st 0 %
Aktys ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 742 st 742 st 742 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
85 % 817 st 817 st 695 st 0 %
Aleris Ängelholm
80 % 656 st 656 st 526 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Citykliniken S:t Laurentiigatan, Lund (Specialistmottagning)
99 % 362 st 362 st 357 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
100 % 109 st 109 st 109 st 0 %
Capio Citykliniken, S:t Laurentiigatan, Lund - Vårdval
98 % 201 st 201 st 197 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
87 % 727 st 727 st 636 st 0 %
Capio Specialisthuset Eslöv
94 % 1 555 st 1 555 st 1 457 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
90 % 2 713 st 2 713 st 2 444 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
92 % 1 076 st 1 076 st 990 st 0 %
Curos Skin Clinic, Malmö - Vårdval
100 % 178 st 178 st 178 st 0 %
Diagnostiskt Centrum Hud, Malmö - Vårdval
100 % 396 st 396 st 396 st 0 %
Helsingborgs lasarett
86 % 3 701 st 3 700 st 3 194 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
95 % 1 155 st 1 155 st 1 099 st 0 %
Hälsostaden Ängelholm
98 % 415 st 415 st 406 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
91 % 661 st 661 st 599 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Region Skåne (Obesitas)
72 % 149 st 149 st 108 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
77 % 717 st 717 st 551 st 0 %
Lasarettet i Ystad
93 % 1 556 st 1 556 st 1 449 st 0 %
Lasarettet i Ystad - Vårdval
75 % 64 st 64 st 48 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
94 % 1 723 st 1 723 st 1 622 st 0 %
Lasarettet Trelleborg - Vårdval
84 % 485 st 485 st 406 st 0 %
Lundagårds läkargrupp – Vårdval
100 % 154 st 154 st 154 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Läkarhuset i Lund - Vårdval
100 % 242 st 241 st 241 st 0 %
Närsjukhuset Simrishamn, Praktikertjänst
99 % 322 st 322 st 318 st 0 %
Privatläkarna Hudmottagning, Helsingborg - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Psykiatri Skåne Eslöv
97 % 107 st 105 st 102 st 2 %
Psykiatri Skåne Helsingborg
94 % 178 st 175 st 165 st 2 %
Psykiatri Skåne Hässleholm
86 % 94 st 94 st 81 st 0 %
Psykiatri Skåne Kristianstad
99 % 128 st 123 st 122 st 4 %
Psykiatri Skåne Landskrona
84 % 58 st 58 st 49 st 0 %
Psykiatri Skåne Lund
96 % 283 st 275 st 265 st 3 %
Psykiatri Skåne Malmö
92 % 354 st 335 st 322 st 5 %
Psykiatri Skåne Simrishamn
48 % 96 st 96 st 46 st 0 %
Psykiatri Skåne Trelleborg
67 % 73 st 71 st 49 st 3 %
Psykiatri Skåne Ystad
58 % 272 st 267 st 155 st 2 %
Psykiatri Skåne Ängelholm
95 % 138 st 131 st 126 st 5 %
Sjukhuset i Hässleholm
89 % 1 329 st 1 329 st 1 189 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
72 % 2 962 st 2 962 st 2 146 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
77 % 16 239 st 16 239 st 12 563 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 421 st 421 st 421 st 0 %
Ängelholms sjukhus
94 % 1 456 st 1 456 st 1 367 st 0 %
Ängelholms sjukhus - Vårdval
69 % 506 st 506 st 347 st 0 %
Ögoncentrum Annedal, Lund
100 % 549 st 549 st 549 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 63 st 63 st 63 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 137 st 137 st 137 st 0 %