Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 85% 80% 77% 79% 83% 85% 84% 84% 85% 87% 87% 87%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 23 172 st (47,3%)
  • 31-60 dagar 11 713 st (23,9%)
  • 61-90 dagar 7 787 st (15,9%)
  • Längre än 90 dagar 6 333 st (12,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
49 005
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 64 920 st 64 364 st 56 254 st 1 %
Skåne
87 % 49 058 st 49 005 st 42 672 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 375 st 375 st 375 st 0 %
Aktys Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 869 st 869 st 869 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
93 % 696 st 696 st 645 st 0 %
Aleris Ängelholm
74 % 737 st 737 st 545 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta, Lund
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Citykliniken S:t Laurentiigatan, Lund (Specialistmottagning)
96 % 438 st 438 st 420 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
100 % 121 st 121 st 121 st 0 %
Capio Citykliniken, S:t Laurentiigatan, Lund - Vårdval
98 % 85 st 85 st 83 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
92 % 632 st 632 st 582 st 0 %
Capio Specialisthuset, Eslöv
97 % 1 589 st 1 589 st 1 536 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
91 % 3 094 st 3 094 st 2 816 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
91 % 1 332 st 1 332 st 1 215 st 0 %
Curos Skin Clinic, Malmö - Vårdval
100 % 211 st 211 st 211 st 0 %
Diagnostiskt Centrum Hud, Malmö - Vårdval
100 % 405 st 405 st 405 st 0 %
Helsingborgs lasarett
90 % 3 665 st 3 665 st 3 312 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
91 % 1 707 st 1 707 st 1 560 st 0 %
Hälsostaden Ängelholm
99 % 410 st 410 st 404 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
88 % 710 st 710 st 624 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Region Skåne (Obesitas)
86 % 154 st 154 st 132 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
66 % 833 st 833 st 549 st 0 %
Lasarettet i Ystad
93 % 1 666 st 1 666 st 1 542 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
92 % 1 520 st 1 520 st 1 398 st 0 %
Lasarettet Trelleborg - Vårdval
93 % 723 st 723 st 671 st 0 %
Lundagårds läkargrupp – Vårdval
97 % 212 st 212 st 206 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
100 % 591 st 591 st 591 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Läkarhuset i Lund - Vårdval
100 % 156 st 156 st 156 st 0 %
Närsjukhuset Simrishamn, Praktikertjänst
92 % 582 st 582 st 538 st 0 %
Privatläkarna Hudmottagning, Helsingborg - Vårdval
94 % 53 st 53 st 50 st 0 %
Psykiatri Skåne Eslöv
95 % 116 st 111 st 108 st 4 %
Psykiatri Skåne Helsingborg
98 % 177 st 171 st 168 st 3 %
Psykiatri Skåne Hässleholm
90 % 90 st 90 st 81 st 0 %
Psykiatri Skåne Kristianstad
98 % 136 st 130 st 128 st 4 %
Psykiatri Skåne Landskrona
67 % 37 st 36 st 24 st 3 %
Psykiatri Skåne Lund
98 % 238 st 235 st 230 st 1 %
Psykiatri Skåne Malmö
88 % 281 st 266 st 246 st 5 %
Psykiatri Skåne Simrishamn
50 % 127 st 127 st 63 st 0 %
Psykiatri Skåne Trelleborg
78 % 126 st 124 st 98 st 2 %
Psykiatri Skåne Ystad
77 % 193 st 181 st 140 st 6 %
Psykiatri Skåne Ängelholm
77 % 56 st 53 st 41 st 5 %
Sjukhuset i Hässleholm
90 % 1 554 st 1 554 st 1 395 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
78 % 3 414 st 3 414 st 2 648 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
81 % 16 265 st 16 265 st 13 194 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 455 st 455 st 455 st 0 %
Ängelholms sjukhus
94 % 1 444 st 1 444 st 1 353 st 0 %
Ängelholms sjukhus - Vårdval
90 % 373 st 373 st 334 st 0 %
Ögoncentrum Annedal, Lund - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 359 st 359 st 359 st 0 %