Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 87% 87% 85% 80% 77% 79% 83% 85% 84% 84% 85% 87%
Riket 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 22 957 st (48,8%)
  • 31-60 dagar 12 765 st (27,2%)
  • 61-90 dagar 5 310 st (11,3%)
  • Längre än 90 dagar 5 964 st (12,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
46 996
Riket:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Riket:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
88 % 63 227 st 62 649 st 54 928 st 1 %
Skåne
87 % 47 052 st 46 996 st 41 032 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 307 st 307 st 307 st 0 %
Aktys ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 532 st 532 st 532 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
94 % 675 st 675 st 632 st 0 %
Aleris Ängelholm
80 % 721 st 721 st 580 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Citykliniken S:t Laurentiigatan, Lund (Specialistmottagning)
99 % 356 st 356 st 352 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
100 % 164 st 164 st 164 st 0 %
Capio Citykliniken, S:t Laurentiigatan, Lund - Vårdval
96 % 199 st 199 st 192 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
89 % 888 st 888 st 786 st 0 %
Capio Specialisthuset Eslöv
93 % 1 434 st 1 434 st 1 337 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
94 % 2 864 st 2 864 st 2 696 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
91 % 1 270 st 1 270 st 1 155 st 0 %
Curos Skin Clinic, Malmö - Vårdval
100 % 204 st 204 st 204 st 0 %
Diagnostiskt Centrum Hud, Malmö - Vårdval
100 % 319 st 319 st 319 st 0 %
Helsingborgs lasarett
90 % 3 589 st 3 588 st 3 242 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
97 % 1 162 st 1 162 st 1 131 st 0 %
Hälsostaden Ängelholm
96 % 439 st 439 st 423 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
95 % 783 st 783 st 743 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Region Skåne (Obesitas)
80 % 161 st 161 st 128 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
77 % 768 st 768 st 588 st 0 %
Lasarettet i Ystad
93 % 1 587 st 1 587 st 1 477 st 0 %
Lasarettet i Ystad - Vårdval
67 % 18 st 18 st 12 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
95 % 1 620 st 1 620 st 1 547 st 0 %
Lasarettet Trelleborg - Vårdval
87 % 590 st 590 st 516 st 0 %
Lundagårds läkargrupp – Vårdval
100 % 189 st 189 st 189 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Läkarhuset i Lund - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Närsjukhuset Simrishamn, Praktikertjänst
96 % 478 st 478 st 457 st 0 %
Privatläkarna Hudmottagning, Helsingborg - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Psykiatri Skåne Eslöv
91 % 101 st 93 st 91 st 8 %
Psykiatri Skåne Helsingborg
95 % 199 st 196 st 188 st 2 %
Psykiatri Skåne Hässleholm
98 % 100 st 100 st 98 st 0 %
Psykiatri Skåne Kristianstad
98 % 115 st 111 st 109 st 3 %
Psykiatri Skåne Landskrona
83 % 53 st 53 st 44 st 0 %
Psykiatri Skåne Lund
99 % 286 st 275 st 272 st 4 %
Psykiatri Skåne Malmö
90 % 321 st 301 st 285 st 6 %
Psykiatri Skåne Simrishamn
55 % 106 st 106 st 58 st 0 %
Psykiatri Skåne Trelleborg
78 % 94 st 93 st 73 st 1 %
Psykiatri Skåne Ystad
69 % 218 st 218 st 150 st 0 %
Psykiatri Skåne Ängelholm
87 % 76 st 71 st 62 st 7 %
Sjukhuset i Hässleholm
91 % 1 407 st 1 406 st 1 279 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
76 % 3 214 st 3 214 st 2 447 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
81 % 16 242 st 16 240 st 13 201 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 648 st 648 st 648 st 0 %
Ängelholms sjukhus
95 % 1 530 st 1 530 st 1 453 st 0 %
Ängelholms sjukhus - Vårdval
71 % 543 st 543 st 383 st 0 %
Ögoncentrum Annedal, Lund
100 % 246 st 246 st 246 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 236 st 236 st 236 st 0 %