Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • 78%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 78% (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 75% 74% 71% 65% 61% 66% 72% 75% 75% 74% 75% 78%
Riket 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 7 572 st (45,6%)
  • 31-60 dagar 3 433 st (20,7%)
  • 61-90 dagar 1 860 st (11,2%)
  • Längre än 90 dagar 3 724 st (22,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
16 589
Riket:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Södra sjukvårdsregionen
80 % 24 764 st 24 475 st 19 623 st 1 %
Skåne
78 % 16 597 st 16 589 st 12 865 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 20 st 20 st 20 st 0 %
Aktys ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 42 st 42 st 42 st 0 %
Aleris Helsingborg - Vårdval
100 % 169 st 169 st 169 st 0 %
Aleris Kristianstad - Vårdval
100 % 242 st 242 st 242 st 0 %
Aleris Malmö - Vårdval
100 % 270 st 270 st 270 st 0 %
Aleris Obesitas, Kristianstad
100 % 41 st 41 st 41 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
89 % 396 st 396 st 352 st 0 %
Aleris Ystad Specialistvård Ögon - Vårdval
100 % 65 st 65 st 65 st 0 %
Aleris Ängelholm
33 % 3 st 3 st 1 st 0 %
Aleris Ängelholm - Vårdval
81 % 31 st 31 st 25 st 0 %
Audionommottagning Carl Gustafväg, Malmö (Audionova)
100 % 114 st 114 st 114 st 0 %
Audionommottagning Erikslustvägen, Malmö (Audika)
100 % 91 st 91 st 91 st 0 %
Audionommottagning Gasverksgatan, Helsingborg (Audionova)
100 % 40 st 40 st 40 st 0 %
Audionommottagning Nedre Eneborgsvägen, Helsingborg (Audionova)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning Norra Stationsgatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Audionommottagning Rundelsgatan, Malmö (Audika)
100 % 77 st 77 st 77 st 0 %
Audionommottagning Rådmansgatan, Malmö (Audionova)
100 % 47 st 47 st 47 st 0 %
Audionommottagning Vattugatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 23 st 23 st 23 st 0 %
Audionommottagning, Båstad (Audionova)
100 % 27 st 27 st 27 st 0 %
Audionommottagning, Eslöv (Audionova)
100 % 109 st 109 st 109 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audika)
100 % 112 st 112 st 112 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audionomcentrum)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audiovox)
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audionova)
100 % 32 st 32 st 32 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audiovox)
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Audionommottagning, Höllviken (Audika)
100 % 44 st 44 st 44 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audika)
100 % 30 st 30 st 30 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audionova)
100 % 85 st 85 st 85 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona (Audika)
100 % 28 st 28 st 28 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audika)
100 % 43 st 43 st 43 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audionova)
100 % 114 st 114 st 114 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Region Skåne)
100 % 88 st 88 st 88 st 0 %
Audionommottagning, Malmö (Audiovox)
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
Audionommottagning, Simrishamn (Audionova)
100 % 43 st 43 st 43 st 0 %
Audionommottagning, Svalöv (Audiovox)
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audika)
100 % 69 st 69 st 69 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audionova)
100 % 38 st 38 st 38 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Audionova)
100 % 74 st 74 st 74 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Hörselsnäckan)
100 % 27 st 27 st 27 st 0 %
Audionommottagning, Åhus (Åhus Hörsel &Konsult)
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audika)
100 % 63 st 63 st 63 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audionova)
100 % 62 st 62 st 62 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta
100 % 37 st 37 st 37 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
100 % 16 st 16 st 16 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
100 % 50 st 50 st 50 st 0 %
Capio Specialisthuset Eslöv
100 % 95 st 95 st 95 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
81 % 945 st 945 st 768 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
90 % 407 st 407 st 368 st 0 %
Helsingborgs lasarett
68 % 939 st 939 st 642 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
91 % 216 st 216 st 196 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
74 % 886 st 886 st 656 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
99 % 218 st 218 st 215 st 0 %
Lasarettet i Ystad
85 % 695 st 695 st 588 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
68 % 908 st 908 st 615 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Sjukhuset i Hässleholm
96 % 858 st 858 st 827 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
93 % 159 st 159 st 148 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
61 % 5 978 st 5 977 st 3 664 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 108 st 108 st 108 st 0 %
Vårda Ögonklinik Malmö - Vårdval
100 % 60 st 60 st 60 st 0 %
Åderbråckscentrum, Malmö
0 % 4 st 4 st 0 st 0 %
Ängelholms sjukhus
85 % 779 st 772 st 657 st 1 %
Ögoncentrum Annedal, Lund
76 % 132 st 132 st 100 st 0 %
Ögonlasern, Lund - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 71 st 71 st 71 st 0 %
Ögonoperationskliniken, Lund – Vårdval
100 % 100 st 100 st 100 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 72 st 72 st 72 st 0 %