Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Februari 2017

  • 75%
  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 75% (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 73% 75% 74% 71% 65% 61% 66% 72% 75% 75% 74% 75%
Riket 78% 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 7 145 st (43,7%)
  • 31-60 dagar 3 153 st (19,3%)
  • 61-90 dagar 1 907 st (11,7%)
  • Längre än 90 dagar 4 163 st (25,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
16 368
Riket:
118 726
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
75 % 123 651 st 118 726 st 88 719 st 4 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 24 247 st 23 912 st 18 626 st 1 %
Skåne
75 % 16 376 st 16 368 st 12 205 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 36 st 36 st 36 st 0 %
Aktys ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 59 st 59 st 59 st 0 %
Aleris Helsingborg - Vårdval
100 % 167 st 167 st 167 st 0 %
Aleris Kristianstad - Vårdval
100 % 244 st 244 st 244 st 0 %
Aleris Malmö - Vårdval
100 % 216 st 216 st 216 st 0 %
Aleris Obesitas, Kristianstad
100 % 44 st 44 st 44 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
91 % 390 st 390 st 354 st 0 %
Aleris Ystad Specialistvård Ögon - Vårdval
100 % 58 st 58 st 58 st 0 %
Aleris Ängelholm
71 % 7 st 7 st 5 st 0 %
Aleris Ängelholm - Vårdval
99 % 143 st 143 st 142 st 0 %
Audionommottagning Carl Gustafväg, Malmö (Audionova)
100 % 140 st 140 st 140 st 0 %
Audionommottagning Erikslustvägen, Malmö (Audika)
100 % 84 st 84 st 84 st 0 %
Audionommottagning Gasverksgatan, Helsingborg (Audionova)
100 % 25 st 25 st 25 st 0 %
Audionommottagning Nedre Eneborgsvägen, Helsingborg (Audionova)
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Audionommottagning Norra Stationsgatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 19 st 19 st 19 st 0 %
Audionommottagning Rundelsgatan, Malmö (Audika)
100 % 90 st 90 st 90 st 0 %
Audionommottagning Rådmansgatan, Malmö (Audionova)
100 % 39 st 39 st 39 st 0 %
Audionommottagning Vattugatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 40 st 40 st 40 st 0 %
Audionommottagning, Båstad (Audionova)
100 % 19 st 19 st 19 st 0 %
Audionommottagning, Eslöv (Audionova)
100 % 119 st 119 st 119 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audika)
100 % 78 st 78 st 78 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audionomcentrum)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audiovox)
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audionova)
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audiovox)
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Audionommottagning, Höllviken (Audika)
100 % 43 st 43 st 43 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audika)
100 % 24 st 24 st 24 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audionova)
100 % 90 st 90 st 90 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona (Audika)
100 % 31 st 31 st 31 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audika)
100 % 64 st 64 st 64 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audionova)
100 % 114 st 114 st 114 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Region Skåne)
100 % 81 st 81 st 81 st 0 %
Audionommottagning, Malmö (Audiovox)
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Audionommottagning, Simrishamn (Audionova)
100 % 37 st 37 st 37 st 0 %
Audionommottagning, Svalöv (Audiovox)
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audika)
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audionova)
100 % 31 st 31 st 31 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Audionova)
100 % 38 st 38 st 38 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Hörselsnäckan)
100 % 24 st 24 st 24 st 0 %
Audionommottagning, Åhus (Åhus Hörsel &Konsult)
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audika)
100 % 40 st 40 st 40 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audionova)
100 % 77 st 77 st 77 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta
100 % 24 st 24 st 24 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
79 % 14 st 14 st 11 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
100 % 46 st 46 st 46 st 0 %
Capio Specialisthuset Eslöv
100 % 80 st 80 st 80 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
81 % 938 st 938 st 756 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
89 % 402 st 402 st 356 st 0 %
Helsingborgs lasarett
67 % 977 st 977 st 657 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
76 % 198 st 198 st 151 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
65 % 924 st 924 st 598 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
98 % 188 st 188 st 185 st 0 %
Lasarettet i Ystad
80 % 716 st 716 st 574 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
64 % 898 st 898 st 579 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Sjukhuset i Hässleholm
96 % 948 st 948 st 910 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
81 % 136 st 136 st 110 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
57 % 5 828 st 5 828 st 3 312 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 75 st 75 st 75 st 0 %
Vårda Ögonklinik Malmö - Vårdval
100 % 46 st 46 st 46 st 0 %
Åderbråckscentrum, Malmö
N/A 8 st 0 st 0 st 100 %
Ängelholms sjukhus
82 % 716 st 716 st 585 st 0 %
Ögoncentrum Annedal, Lund
73 % 93 st 93 st 68 st 0 %
Ögonlasern, Lund - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 81 st 81 st 81 st 0 %
Ögonoperationskliniken, Lund – Vårdval
100 % 110 st 110 st 110 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 62 st 62 st 62 st 0 %