Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Maj 2017

  • 75%
  • 76%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 76% (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 71% 65% 61% 66% 72% 75% 75% 74% 75% 78% 78% 76%
Alla landsting 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 6 285 st (41%)
  • 31-60 dagar 3 295 st (21,5%)
  • 61-90 dagar 2 005 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 3 741 st (24,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
15 326
Alla landsting:
110 930
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 115 688 st 110 930 st 83 035 st 4 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 22 958 st 22 616 st 17 664 st 1 %
Skåne
76 % 15 326 st 15 326 st 11 585 st 0 %
Aleris Helsingborg - Vårdval
100 % 191 st 191 st 191 st 0 %
Aleris Kristianstad - Vårdval
100 % 244 st 244 st 244 st 0 %
Aleris Malmö - Vårdval
100 % 201 st 201 st 201 st 0 %
Aleris Obesitas, Kristianstad
100 % 52 st 52 st 52 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
90 % 284 st 284 st 255 st 0 %
Aleris Ystad Specialistvård Ögon - Vårdval
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Aleris Ängelholm
50 % 2 st 2 st 1 st 0 %
Aleris Ängelholm - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Audionommottagning Carl Gustafväg, Malmö (Audionova)
100 % 111 st 111 st 111 st 0 %
Audionommottagning Erikslustvägen, Malmö (Audika)
100 % 67 st 67 st 67 st 0 %
Audionommottagning Gasverksgatan, Helsingborg (Audionova)
100 % 45 st 45 st 45 st 0 %
Audionommottagning Norra Stationsgatan, Hässleholm (Audionova)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning Rundelsgatan, Malmö (Audika)
100 % 80 st 80 st 80 st 0 %
Audionommottagning Rådmansgatan, Malmö (Audionova)
100 % 54 st 54 st 54 st 0 %
Audionommottagning Vattugatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 46 st 46 st 46 st 0 %
Audionommottagning, Båstad (Audionova)
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Audionommottagning, Eslöv (Audionova)
100 % 129 st 129 st 129 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audika)
100 % 52 st 52 st 52 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audionomcentrum)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audiovox)
100 % 28 st 28 st 28 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audionova)
100 % 29 st 29 st 29 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audiovox)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning, Höllviken (Audika)
100 % 19 st 19 st 19 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audika)
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audionova)
100 % 91 st 91 st 91 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona
100 % 33 st 33 st 33 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona (Audika)
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audika)
100 % 21 st 21 st 21 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audionova)
100 % 87 st 87 st 87 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Region Skåne)
100 % 100 st 100 st 100 st 0 %
Audionommottagning, Malmö (Audiovox)
100 % 48 st 48 st 48 st 0 %
Audionommottagning, Simrishamn (Audionova)
100 % 40 st 40 st 40 st 0 %
Audionommottagning, Svalöv (Audiovox)
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audika)
100 % 37 st 37 st 37 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audionova)
100 % 32 st 32 st 32 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Audionova)
100 % 31 st 31 st 31 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Hörselsnäckan)
100 % 24 st 24 st 24 st 0 %
Audionommottagning, Åhus (Åhus Hörsel &Konsult)
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audika)
100 % 82 st 82 st 82 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audionova)
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Brandts Ögonklinik, Malmö - Vårdval
95 % 22 st 22 st 21 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
47 % 15 st 15 st 7 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
100 % 47 st 47 st 47 st 0 %
Capio Specialisthuset, Eslöv
100 % 77 st 77 st 77 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
74 % 800 st 800 st 593 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
86 % 455 st 455 st 392 st 0 %
Helsingborgs lasarett
59 % 790 st 790 st 466 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
79 % 246 st 246 st 195 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
76 % 808 st 808 st 613 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
95 % 162 st 162 st 154 st 0 %
Lasarettet i Ystad
88 % 546 st 546 st 483 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
70 % 833 st 833 st 585 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Sjukhuset i Hässleholm
93 % 761 st 761 st 709 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
97 % 108 st 108 st 105 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
60 % 5 936 st 5 936 st 3 579 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 138 st 138 st 138 st 0 %
Vårda Ögonklinik Malmö - Vårdval
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Åderbråckscentrum, Malmö
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ängelholms sjukhus
84 % 796 st 796 st 665 st 0 %
Ögonlasern, Lund - Vårdval
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 31 st 31 st 31 st 0 %
Ögonoperationskliniken, Lund – Vårdval
100 % 112 st 112 st 112 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 101 st 101 st 101 st 0 %