Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Blekinge
51 % 57 st 57 st 29 st 0 st 100 %
Halland
35 % 148 st 117 st 41 st 31 st 100 %
Kronoberg
66 % 66 st 62 st 41 st 4 st 100 %
Skåne
76 % 497 st 406 st 310 st 91 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Blekinge
62 % 87 st 87 st 54 st 0 st 100 %
Halland
60 % 68 st 62 st 37 st 6 st 100 %
Kronoberg
60 % 40 st 40 st 24 st 0 st 100 %
Skåne
92 % 278 st 252 st 232 st 26 st 100 %