Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 722 st 622 st 487 st 100 st 100 %
Blekinge
77 % 71 st 71 st 55 st 0 st 100 %
Halland
60 % 131 st 104 st 62 st 27 st 100 %
Kronoberg
51 % 69 st 67 st 34 st 2 st 100 %
Skåne
88 % 451 st 380 st 336 st 71 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
89 % 439 st 416 st 370 st 23 st 100 %
Blekinge
80 % 90 st 90 st 72 st 0 st 100 %
Halland
86 % 54 st 50 st 43 st 4 st 100 %
Kronoberg
68 % 32 st 31 st 21 st 1 st 100 %
Skåne
96 % 263 st 245 st 234 st 18 st 100 %