Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 670 st 587 st 438 st 83 st 100 %
Blekinge
89 % 55 st 53 st 47 st 2 st 100 %
Halland
43 % 98 st 77 st 33 st 21 st 100 %
Kronoberg
62 % 55 st 55 st 34 st 0 st 100 %
Skåne
81 % 462 st 402 st 324 st 60 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 413 st 396 st 343 st 17 st 100 %
Blekinge
89 % 76 st 74 st 66 st 2 st 100 %
Halland
55 % 34 st 29 st 16 st 5 st 100 %
Kronoberg
56 % 32 st 32 st 18 st 0 st 100 %
Skåne
93 % 271 st 261 st 243 st 10 st 100 %