Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Södra sjukvårdsregionen

Måluppfyllelse läkarbesök

Hösten 2016

 • 89%
 • 90%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 90% (Riket: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Höst 2013 Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016
Urval 93% 92% 91% 91% 90% 89% 90%
Riket 93% 92% 91% 90% 90% 90% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
68% (29 159 st) 8% (3 547 st) 3% (1 203 st) 3% (1 086 st) 2% (798 st) 2% (726 st) 2% (729 st) 2% (1 045 st) 10% (4 370 st)
66% (151 319 st) 9% (20 441 st) 3% (6 936 st) 3% (6 437 st) 2% (5 061 st) 2% (4 236 st) 2% (4 399 st) 3% (6 415 st) 11% (24 581 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
57% (129 st) 43% (98 st)
59% (641 st) 41% (440 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Södra sjukvårdsregionen : 0 st
Riket : 32 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 3 st (1%)
 • Högst 3 dagar 2 st (1%)
 • Högst 7 dagar 4 st (2%)
 • Högst 14 dagar 20 st (9%)
 • Längre än 14 dagar 198 st (87%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 11 st (5%)
 • 2-4 läkare 102 st (45%)
 • 5-7 läkare 85 st (37%)
 • 8 eller fler läkare 29 st (13%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Riket
89 % 205 244 st 229 825 st
Södra sjukvårdsregionen
90 % 38 293 st 42 663 st
Blekinge
89 % 3 321 st 3 739 st
Halland
88 % 6 984 st 7 947 st
Kronoberg
86 % 4 200 st 4 887 st
Skåne
91 % 23 788 st 26 090 st