Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57% 58% 71%
Dalarna 63% 64% 69%
Gotland 78% 83% 80%
Gävleborg 67% 66% 70%
Halland 79% 81% 84%
Jämtland Härjedalen 67% 58% 66%
Jönköping 76% 75% 79%
Kalmar 69% 72% 79%
Kronoberg 80% 73% 77%
Norrbotten 57% 56% 64%
Skåne 74% 75% 78%
Stockholm 87% 88% 91%
Sörmland 71% 70% 73%
Uppsala 63% 60% 64%
Värmland 56% 54% 66%
Västerbotten 69% 63% 66%
Västernorrland 53% 53% 59%
Västmanland 75% 69% 73%
Västra Götaland 67% 66% 69%
Örebro 67% 65% 72%
Östergötland 80% 80% 82%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79% 71% 78%
Dalarna 70% 67% 67%
Gotland 79% 77% 77%
Gävleborg 61% 62% 70%
Halland 72% 72% 75%
Jämtland Härjedalen 56% 57% 50%
Jönköping 73% 73% 75%
Kalmar 70% 76% 78%
Kronoberg 60% 58% 64%
Norrbotten 62% 59% 69%
Skåne 69% 70% 72%
Stockholm 70% 70% 75%
Sörmland 56% 48% 58%
Uppsala 63% 63% 68%
Värmland 57% 54% 60%
Västerbotten 54% 55% 60%
Västernorrland 55% 49% 58%
Västmanland 66% 64% 66%
Västra Götaland 65% 64% 71%
Örebro 59% 57% 64%
Östergötland 75% 74% 80%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått