Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Sörmland
67 % 121 st 100 st 67 st 21 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 33 % 54 st 46 st 15 st 8 st 100 %
Nyköpings lasarett 96 % 67 st 54 st 52 st 13 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Sörmland
70 % 21 st 20 st 14 st 1 st 100 %
Habiliteringsverksamheten, Sörmland 0 % 3 st 3 st 0 st 0 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 81 % 17 st 16 st 13 st 1 st 100 %
Nyköpings lasarett 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %