Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Sörmland
68 % 118 st 108 st 73 st 10 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 35 % 45 st 40 st 14 st 5 st 100 %
Nyköpings lasarett 87 % 73 st 68 st 59 st 5 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Sörmland
80 % 20 st 20 st 16 st 0 st 100 %
Habiliteringsverksamheten, Sörmland 0 % 3 st 3 st 0 st 0 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 93 % 15 st 15 st 14 st 0 st 100 %
Nyköpings lasarett 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %