Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
90 % 1 244 st 1 001 st 905 st 243 st 100 %
Gotland
80 % 17 st 15 st 12 st 2 st 100 %
Stockholm
91 % 1 227 st 986 st 893 st 241 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
84 % 1 372 st 1 311 st 1 103 st 61 st 98 %
Gotland
100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %
Stockholm
84 % 1 364 st 1 303 st 1 095 st 61 st 98 %