Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 1 243 st 969 st 856 st 274 st 100 %
Gotland
87 % 27 st 23 st 20 st 4 st 100 %
Stockholm
88 % 1 216 st 946 st 836 st 270 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Stockholms sjukvårdsregion
83 % 1 362 st 1 257 st 1 039 st 105 st 96 %
Gotland
80 % 20 st 20 st 16 st 0 st 100 %
Stockholm
83 % 1 342 st 1 237 st 1 023 st 105 st 96 %