Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 4 381 st 3 755 st 2 881 st 626 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
59 % 289 st 262 st 155 st 27 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
91 % 1 483 st 1 155 st 1 055 st 328 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
91 % 475 st 402 st 367 st 73 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 853 st 759 st 572 st 94 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
65 % 741 st 659 st 427 st 82 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
59 % 540 st 518 st 305 st 22 st 100 %
Blekinge
73 % 97 st 96 st 70 st 1 st 100 %
Dalarna
46 % 116 st 108 st 50 st 8 st 100 %
Gotland
87 % 35 st 31 st 27 st 4 st 100 %
Gävleborg
67 % 145 st 135 st 91 st 10 st 100 %
Halland
44 % 116 st 90 st 40 st 26 st 100 %
Jämtland Härjedalen
89 % 47 st 47 st 42 st 0 st 100 %
Jönköping
81 % 100 st 90 st 73 st 10 st 100 %
Kalmar
95 % 90 st 76 st 72 st 14 st 100 %
Kronoberg
42 % 89 st 88 st 37 st 1 st 100 %
Norrbotten
70 % 105 st 93 st 65 st 12 st 100 %
Skåne
88 % 551 st 485 st 425 st 66 st 100 %
Stockholm
91 % 1 448 st 1 124 st 1 028 st 324 st 100 %
Sörmland
64 % 118 st 104 st 67 st 14 st 100 %
Uppsala
66 % 80 st 77 st 51 st 3 st 100 %
Värmland
60 % 112 st 96 st 58 st 16 st 100 %
Västerbotten
41 % 60 st 56 st 23 st 4 st 100 %
Västernorrland
38 % 77 st 66 st 25 st 11 st 100 %
Västmanland
67 % 79 st 75 st 50 st 4 st 100 %
Västra Götaland
59 % 540 st 518 st 305 st 22 st 100 %
Örebro
94 % 91 st 64 st 60 st 27 st 100 %
Östergötland
94 % 285 st 236 st 222 st 49 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
80 % 3 437 st 3 293 st 2 620 st 144 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
58 % 151 st 147 st 85 st 4 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
87 % 1 717 st 1 653 st 1 433 st 64 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
82 % 236 st 220 st 181 st 16 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 472 st 442 st 362 st 30 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
63 % 370 st 346 st 219 st 24 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
70 % 491 st 485 st 340 st 6 st 98 %
Blekinge
75 % 123 st 122 st 91 st 1 st 100 %
Dalarna
20 % 36 st 35 st 7 st 1 st 100 %
Gotland
80 % 15 st 15 st 12 st 0 st 100 %
Gävleborg
59 % 129 st 126 st 74 st 3 st 100 %
Halland
76 % 50 st 46 st 35 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
66 % 32 st 32 st 21 st 0 st 100 %
Kalmar
53 % 45 st 36 st 19 st 9 st 100 %
Kronoberg
56 % 62 st 61 st 34 st 1 st 100 %
Norrbotten
60 % 57 st 57 st 34 st 0 st 100 %
Skåne
95 % 237 st 213 st 202 st 24 st 100 %
Stockholm
87 % 1 702 st 1 638 st 1 421 st 64 st 98 %
Sörmland
84 % 20 st 19 st 16 st 1 st 100 %
Uppsala
92 % 38 st 38 st 35 st 0 st 100 %
Värmland
34 % 55 st 44 st 15 st 11 st 100 %
Västerbotten
37 % 60 st 59 st 22 st 1 st 100 %
Västernorrland
94 % 34 st 31 st 29 st 3 st 100 %
Västmanland
53 % 15 st 15 st 8 st 0 st 100 %
Västra Götaland
70 % 491 st 485 st 340 st 6 st 98 %
Örebro
93 % 77 st 69 st 64 st 8 st 100 %
Östergötland
93 % 159 st 152 st 141 st 7 st 100 %