Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 231 st 222 st 112 st 9 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
90 % 1 244 st 1 001 st 905 st 243 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 357 st 310 st 249 st 47 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 670 st 587 st 438 st 83 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
61 % 459 st 444 st 269 st 15 st 100 %
Blekinge
89 % 55 st 53 st 47 st 2 st 100 %
Dalarna
45 % 71 st 65 st 29 st 6 st 100 %
Gotland
80 % 17 st 15 st 12 st 2 st 100 %
Gävleborg
45 % 111 st 102 st 46 st 9 st 100 %
Halland
43 % 98 st 77 st 33 st 21 st 100 %
Jämtland Härjedalen
82 % 57 st 57 st 47 st 0 st 100 %
Jönköping
46 % 90 st 83 st 38 st 7 st 100 %
Kalmar
97 % 70 st 59 st 57 st 11 st 100 %
Kronoberg
62 % 55 st 55 st 34 st 0 st 100 %
Norrbotten
44 % 70 st 66 st 29 st 4 st 100 %
Skåne
81 % 462 st 402 st 324 st 60 st 100 %
Stockholm
91 % 1 227 st 986 st 893 st 241 st 100 %
Sörmland
57 % 98 st 87 st 50 st 11 st 100 %
Uppsala
70 % 46 st 43 st 30 st 3 st 100 %
Värmland
48 % 58 st 52 st 25 st 6 st 100 %
Västerbotten
32 % 54 st 53 st 17 st 1 st 100 %
Västernorrland
41 % 50 st 46 st 19 st 4 st 100 %
Västmanland
53 % 61 st 57 st 30 st 4 st 100 %
Västra Götaland
61 % 459 st 444 st 269 st 15 st 100 %
Örebro
96 % 63 st 51 st 49 st 12 st 100 %
Östergötland
92 % 197 st 168 st 154 st 29 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 126 st 125 st 71 st 1 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
84 % 1 372 st 1 311 st 1 103 st 61 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
76 % 150 st 139 st 106 st 11 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 413 st 396 st 343 st 17 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
69 % 485 st 482 st 333 st 3 st 100 %
Blekinge
89 % 76 st 74 st 66 st 2 st 100 %
Dalarna
30 % 29 st 27 st 8 st 2 st 100 %
Gotland
100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %
Gävleborg
57 % 84 st 82 st 47 st 2 st 100 %
Halland
55 % 34 st 29 st 16 st 5 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
44 % 25 st 25 st 11 st 0 st 100 %
Kalmar
57 % 17 st 14 st 8 st 3 st 100 %
Kronoberg
56 % 32 st 32 st 18 st 0 st 100 %
Norrbotten
65 % 48 st 48 st 31 st 0 st 100 %
Skåne
93 % 271 st 261 st 243 st 10 st 100 %
Stockholm
84 % 1 364 st 1 303 st 1 095 st 61 st 98 %
Sörmland
89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 18 st 18 st 18 st 0 st 100 %
Värmland
43 % 54 st 47 st 20 st 7 st 100 %
Västerbotten
34 % 33 st 32 st 11 st 1 st 100 %
Västernorrland
64 % 45 st 45 st 29 st 0 st 100 %
Västmanland
37 % 19 st 19 st 7 st 0 st 100 %
Västra Götaland
69 % 485 st 482 st 333 st 3 st 100 %
Örebro
90 % 95 st 78 st 70 st 17 st 100 %
Östergötland
87 % 108 st 100 st 87 st 8 st 100 %