Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 252 st 231 st 132 st 21 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 1 243 st 969 st 856 st 274 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 479 st 357 st 285 st 122 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
66 % 768 st 642 st 421 st 126 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
53 % 481 st 458 st 244 st 23 st 100 %
Blekinge
51 % 57 st 57 st 29 st 0 st 100 %
Dalarna
39 % 102 st 95 st 37 st 7 st 100 %
Gotland
87 % 27 st 23 st 20 st 4 st 100 %
Gävleborg
60 % 136 st 125 st 75 st 11 st 100 %
Halland
35 % 148 st 117 st 41 st 31 st 100 %
Jämtland Härjedalen
83 % 56 st 54 st 45 st 2 st 100 %
Jönköping
57 % 112 st 96 st 55 st 16 st 100 %
Kalmar
86 % 114 st 87 st 75 st 27 st 100 %
Kronoberg
66 % 66 st 62 st 41 st 4 st 100 %
Norrbotten
55 % 92 st 85 st 47 st 7 st 100 %
Skåne
76 % 497 st 406 st 310 st 91 st 100 %
Stockholm
88 % 1 216 st 946 st 836 st 270 st 100 %
Sörmland
67 % 121 st 100 st 67 st 21 st 100 %
Uppsala
57 % 55 st 46 st 26 st 9 st 100 %
Värmland
59 % 84 st 71 st 42 st 13 st 100 %
Västerbotten
38 % 29 st 29 st 11 st 0 st 100 %
Västernorrland
46 % 75 st 63 st 29 st 12 st 100 %
Västmanland
64 % 77 st 72 st 46 st 5 st 100 %
Västra Götaland
53 % 481 st 458 st 244 st 23 st 100 %
Örebro
80 % 66 st 49 st 39 st 17 st 100 %
Östergötland
89 % 253 st 174 st 155 st 79 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 169 st 164 st 82 st 5 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
83 % 1 362 st 1 257 st 1 039 st 105 st 96 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
68 % 215 st 189 st 129 st 26 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 473 st 441 st 347 st 32 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 428 st 420 st 281 st 8 st 100 %
Blekinge
62 % 87 st 87 st 54 st 0 st 100 %
Dalarna
18 % 37 st 33 st 6 st 4 st 100 %
Gotland
80 % 20 st 20 st 16 st 0 st 100 %
Gävleborg
37 % 107 st 102 st 38 st 5 st 100 %
Halland
60 % 68 st 62 st 37 st 6 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
56 % 48 st 48 st 27 st 0 st 100 %
Kalmar
40 % 62 st 47 st 19 st 15 st 100 %
Kronoberg
60 % 40 st 40 st 24 st 0 st 100 %
Norrbotten
54 % 83 st 79 st 43 st 4 st 100 %
Skåne
92 % 278 st 252 st 232 st 26 st 100 %
Stockholm
83 % 1 342 st 1 237 st 1 023 st 105 st 96 %
Sörmland
70 % 21 st 20 st 14 st 1 st 100 %
Uppsala
100 % 27 st 22 st 22 st 5 st 100 %
Värmland
39 % 122 st 98 st 38 st 24 st 100 %
Västerbotten
33 % 42 st 42 st 14 st 0 st 100 %
Västernorrland
58 % 44 st 43 st 25 st 1 st 100 %
Västmanland
25 % 30 st 28 st 7 st 2 st 100 %
Västra Götaland
67 % 428 st 420 st 281 st 8 st 100 %
Örebro
88 % 67 st 56 st 49 st 11 st 100 %
Östergötland
88 % 105 st 94 st 83 st 11 st 100 %