Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Riket

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 132 843 st (47%)
  • 31-60 dagar 57 898 st (20,5%)
  • 61-90 dagar 32 849 st (11,6%)
  • Längre än 90 dagar 58 972 st (20,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 36 774 st 35 732 st 23 744 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 64 412 st 61 526 st 46 960 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
94 % 38 731 st 37 107 st 34 799 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 24 771 st 24 608 st 21 109 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
72 % 63 452 st 62 212 st 44 706 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
85 % 62 066 st 61 377 st 52 272 st 1 %
Blekinge
85 % 4 693 st 4 596 st 3 886 st 2 %
Dalarna
74 % 10 236 st 10 028 st 7 413 st 2 %
Gotland
88 % 2 165 st 2 128 st 1 881 st 2 %
Gävleborg
71 % 11 712 st 11 616 st 8 254 st 1 %
Halland
94 % 5 412 st 5 272 st 4 954 st 3 %
Jämtland Härjedalen
64 % 4 699 st 4 490 st 2 855 st 4 %
Jönköping
89 % 7 264 st 7 223 st 6 434 st 1 %
Kalmar
83 % 6 814 st 6 695 st 5 531 st 2 %
Kronoberg
80 % 5 297 st 4 898 st 3 901 st 8 %
Norrbotten
62 % 12 162 st 11 856 st 7 410 st 3 %
Skåne
85 % 46 664 st 46 611 st 39 531 st 0 %
Stockholm
94 % 36 566 st 34 979 st 32 918 st 4 %
Sörmland
71 % 9 442 st 9 252 st 6 607 st 2 %
Uppsala
78 % 11 545 st 10 015 st 7 781 st 13 %
Värmland
82 % 5 602 st 5 392 st 4 442 st 4 %
Västerbotten
71 % 10 833 st 10 644 st 7 564 st 2 %
Västernorrland
68 % 9 080 st 8 742 st 5 915 st 4 %
Västmanland
86 % 6 233 st 6 101 st 5 247 st 2 %
Västra Götaland
72 % 63 452 st 62 212 st 44 706 st 2 %
Örebro
79 % 9 642 st 9 122 st 7 216 st 5 %
Östergötland
86 % 10 693 st 10 690 st 9 144 st 0 %