Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Alla landsting 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 135 165 st (47,9%)
  • 31-60 dagar 66 135 st (23,5%)
  • 61-90 dagar 28 290 st (10%)
  • Längre än 90 dagar 52 336 st (18,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Norra sjukvårdsregionen
68 % 35 588 st 34 728 st 23 621 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
94 % 37 395 st 35 920 st 33 844 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
89 % 24 277 st 24 145 st 21 498 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
74 % 64 099 st 63 012 st 46 755 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
88 % 63 227 st 62 649 st 54 928 st 1 %
Blekinge
87 % 4 730 st 4 693 st 4 076 st 1 %
Dalarna
77 % 10 113 st 9 908 st 7 637 st 2 %
Gotland
90 % 2 271 st 2 235 st 2 019 st 2 %
Gävleborg
73 % 11 913 st 11 801 st 8 614 st 1 %
Halland
95 % 6 118 st 5 973 st 5 676 st 2 %
Jämtland Härjedalen
66 % 4 678 st 4 488 st 2 977 st 4 %
Jönköping
90 % 7 095 st 7 067 st 6 378 st 0 %
Kalmar
84 % 7 493 st 7 389 st 6 198 st 1 %
Kronoberg
83 % 5 327 st 4 987 st 4 144 st 6 %
Norrbotten
62 % 11 116 st 10 846 st 6 783 st 2 %
Skåne
87 % 47 052 st 46 996 st 41 032 st 0 %
Stockholm
94 % 35 124 st 33 685 st 31 825 st 4 %
Sörmland
75 % 9 174 st 9 034 st 6 820 st 2 %
Uppsala
82 % 11 471 st 10 092 st 8 295 st 12 %
Värmland
85 % 5 935 st 5 746 st 4 879 st 3 %
Västerbotten
72 % 10 822 st 10 650 st 7 709 st 2 %
Västernorrland
70 % 8 972 st 8 744 st 6 152 st 3 %
Västmanland
89 % 6 178 st 6 063 st 5 425 st 2 %
Västra Götaland
74 % 64 099 st 63 012 st 46 755 st 2 %
Örebro
82 % 9 304 st 8 828 st 7 274 st 5 %
Östergötland
92 % 9 689 st 9 689 st 8 922 st 0 %