Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Riket

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Riket 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 49 381 st (42%)
  • 31-60 dagar 27 383 st (23,3%)
  • 61-90 dagar 12 928 st (11%)
  • Längre än 90 dagar 28 013 st (23,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Riket:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 15 401 st 15 027 st 9 913 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
74 % 30 530 st 29 458 st 21 876 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 17 300 st 15 282 st 13 381 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
91 % 9 545 st 9 452 st 8 605 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
80 % 24 764 st 24 475 st 19 623 st 1 %
Blekinge
87 % 2 110 st 2 090 st 1 809 st 1 %
Dalarna
70 % 4 974 st 4 801 st 3 341 st 3 %
Gotland
91 % 658 st 655 st 595 st 0 %
Gävleborg
81 % 3 509 st 3 370 st 2 744 st 4 %
Halland
96 % 2 986 st 2 932 st 2 825 st 2 %
Jämtland Härjedalen
68 % 2 436 st 2 381 st 1 608 st 2 %
Jönköping
93 % 2 455 st 2 412 st 2 246 st 2 %
Kalmar
89 % 2 596 st 2 546 st 2 278 st 2 %
Kronoberg
74 % 3 071 st 2 864 st 2 124 st 7 %
Norrbotten
71 % 2 647 st 2 597 st 1 844 st 2 %
Skåne
78 % 16 597 st 16 589 st 12 865 st 0 %
Stockholm
87 % 16 642 st 14 627 st 12 786 st 12 %
Sörmland
80 % 3 226 st 3 177 st 2 539 st 2 %
Uppsala
84 % 4 414 st 4 090 st 3 456 st 7 %
Värmland
67 % 5 158 st 5 081 st 3 395 st 1 %
Västerbotten
65 % 6 551 st 6 363 st 4 142 st 3 %
Västernorrland
63 % 3 767 st 3 686 st 2 319 st 2 %
Västmanland
77 % 3 628 st 3 465 st 2 655 st 4 %
Västra Götaland
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Örebro
68 % 5 621 st 5 474 st 3 746 st 3 %
Östergötland
91 % 4 494 st 4 494 st 4 081 st 0 %