Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Riket

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Februari 2017

  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Riket 78% 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 48 487 st (40,8%)
  • 31-60 dagar 24 666 st (20,8%)
  • 61-90 dagar 15 566 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 30 007 st (25,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Riket:
118 726
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
75 % 123 651 st 118 726 st 88 719 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
65 % 15 712 st 15 315 st 9 920 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
72 % 30 524 st 29 366 st 21 207 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 17 496 st 15 307 st 13 175 st 13 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
91 % 10 424 st 10 316 st 9 367 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 25 248 st 24 510 st 16 424 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 24 247 st 23 912 st 18 626 st 1 %
Blekinge
85 % 2 023 st 2 001 st 1 708 st 1 %
Dalarna
68 % 4 807 st 4 646 st 3 150 st 3 %
Gotland
87 % 609 st 603 st 527 st 1 %
Gävleborg
80 % 3 503 st 3 343 st 2 674 st 5 %
Halland
95 % 2 915 st 2 848 st 2 714 st 2 %
Jämtland Härjedalen
65 % 2 485 st 2 423 st 1 565 st 2 %
Jönköping
93 % 3 052 st 3 003 st 2 797 st 2 %
Kalmar
88 % 2 694 st 2 635 st 2 309 st 2 %
Kronoberg
74 % 2 933 st 2 695 st 1 999 st 8 %
Norrbotten
70 % 3 034 st 2 971 st 2 084 st 2 %
Skåne
75 % 16 376 st 16 368 st 12 205 st 0 %
Stockholm
86 % 16 887 st 14 704 st 12 648 st 13 %
Sörmland
77 % 3 409 st 3 340 st 2 560 st 2 %
Uppsala
83 % 4 254 st 3 919 st 3 259 st 8 %
Värmland
65 % 5 320 st 5 241 st 3 411 st 1 %
Västerbotten
65 % 6 553 st 6 349 st 4 130 st 3 %
Västernorrland
60 % 3 640 st 3 572 st 2 141 st 2 %
Västmanland
74 % 3 677 st 3 476 st 2 569 st 5 %
Västra Götaland
67 % 25 248 st 24 510 st 16 424 st 3 %
Örebro
66 % 5 554 st 5 401 st 3 584 st 3 %
Östergötland
91 % 4 678 st 4 678 st 4 261 st 0 %