Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Alla landsting 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 49 381 st (42%)
  • 31-60 dagar 27 383 st (23,3%)
  • 61-90 dagar 12 928 st (11%)
  • Längre än 90 dagar 28 013 st (23,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 15 401 st 15 027 st 9 913 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
74 % 30 530 st 29 458 st 21 876 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 17 300 st 15 282 st 13 381 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
91 % 9 545 st 9 452 st 8 605 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
80 % 24 764 st 24 475 st 19 623 st 1 %
Blekinge
87 % 2 110 st 2 090 st 1 809 st 1 %
Dalarna
70 % 4 974 st 4 801 st 3 341 st 3 %
Gotland
91 % 658 st 655 st 595 st 0 %
Gävleborg
81 % 3 509 st 3 370 st 2 744 st 4 %
Halland
96 % 2 986 st 2 932 st 2 825 st 2 %
Jämtland Härjedalen
68 % 2 436 st 2 381 st 1 608 st 2 %
Jönköping
93 % 2 455 st 2 412 st 2 246 st 2 %
Kalmar
89 % 2 596 st 2 546 st 2 278 st 2 %
Kronoberg
74 % 3 071 st 2 864 st 2 124 st 7 %
Norrbotten
71 % 2 647 st 2 597 st 1 844 st 2 %
Skåne
78 % 16 597 st 16 589 st 12 865 st 0 %
Stockholm
87 % 16 642 st 14 627 st 12 786 st 12 %
Sörmland
80 % 3 226 st 3 177 st 2 539 st 2 %
Uppsala
84 % 4 414 st 4 090 st 3 456 st 7 %
Värmland
67 % 5 158 st 5 081 st 3 395 st 1 %
Västerbotten
65 % 6 551 st 6 363 st 4 142 st 3 %
Västernorrland
63 % 3 767 st 3 686 st 2 319 st 2 %
Västmanland
77 % 3 628 st 3 465 st 2 655 st 4 %
Västra Götaland
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Örebro
68 % 5 621 st 5 474 st 3 746 st 3 %
Östergötland
91 % 4 494 st 4 494 st 4 081 st 0 %