Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57% 58%
Dalarna 63% 64%
Gotland 78% 83%
Gävleborg 67% 66%
Halland 79% 81%
Jämtland Härjedalen 67% 58%
Jönköping 76% 75%
Kalmar 69% 72%
Kronoberg 80% 73%
Norrbotten 57% 56%
Skåne 74% 75%
Stockholm 87% 88%
Sörmland 71% 70%
Uppsala 63% 60%
Värmland 56% 54%
Västerbotten 69% 63%
Västernorrland 53% 53%
Västmanland 75% 69%
Västra Götaland 67% 66%
Örebro 67% 65%
Östergötland 80% 80%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79% 71%
Dalarna 70% 67%
Gotland 79% 77%
Gävleborg 61% 62%
Halland 72% 72%
Jämtland Härjedalen 56% 57%
Jönköping 73% 73%
Kalmar 70% 76%
Kronoberg 60% 58%
Norrbotten 62% 59%
Skåne 69% 70%
Stockholm 70% 70%
Sörmland 56% 48%
Uppsala 63% 63%
Värmland 57% 54%
Västerbotten 54% 55%
Västernorrland 55% 49%
Västmanland 66% 64%
Västra Götaland 65% 64%
Örebro 59% 57%
Östergötland 75% 74%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått