Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57%
Dalarna 63%
Gotland 78%
Gävleborg 67%
Halland 79%
Jämtland Härjedalen 67%
Jönköping 76%
Kalmar 69%
Kronoberg 80%
Norrbotten 57%
Skåne 74%
Stockholm 87%
Sörmland 71%
Uppsala 63%
Värmland 56%
Västerbotten 69%
Västernorrland 53%
Västmanland 75%
Västra Götaland 67%
Örebro 67%
Östergötland 80%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79%
Dalarna 70%
Gotland 79%
Gävleborg 61%
Halland 72%
Jämtland Härjedalen 56%
Jönköping 73%
Kalmar 70%
Kronoberg 60%
Norrbotten 62%
Skåne 69%
Stockholm 70%
Sörmland 56%
Uppsala 63%
Värmland 57%
Västerbotten 54%
Västernorrland 55%
Västmanland 66%
Västra Götaland 65%
Örebro 59%
Östergötland 75%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått