Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Sydöstra sjukvårdsregionen

Byt region/landsting
92%

Telefontillgänglighet Primärvård

92% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
88%

Läkarbesök Primärvård

88% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
89%

Första besök i specialiserad vård

89% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
91%

OPERATION/ÅTGÄRD

91% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Sydöstra sjukvårdsregionen:
277 097
Riket:
1 890 240
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2016
: 282 168
Riket : 2 027 658
 • 89%
 • 92%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 92% (Riket: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2016
: 93%
Riket : 86%

Resultaten avser hösten 2016

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Sydöstra sjukvårdsregionen:
20 705
Riket:
229 825
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2016
: 21 291
Riket : 241 797
 • 89%
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 88% (Riket: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2016
: 89%
Riket : 90%

Resultaten avser hösten 2016

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
24 277
Riket:
288 674
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Februari 2017
: 24 771
Riket : 290 206
 • 81%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Februari 2017
:86
Riket : 79%

Resultaten avser mars 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
9 545
Riket:
122 199
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Februari 2017
: 10 424
Riket : 123 651
 • 76%
 • 91%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 91% (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Februari 2017
:91%
Riket : 75%

Resultaten avser mars 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 88%
 • 88% (Riket: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 90%
 • 90% (Riket: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016