Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 66% 51% 77%
Dalarna 46% 39% 51%
Gotland 91% 87% 93%
Gävleborg 66% 60% 73%
Halland 47% 35% 60%
Jämtland Härjedalen 86% 83% 89%
Jönköping 61% 57% 65%
Kalmar 91% 86% 96%
Kronoberg 58% 66% 51%
Norrbotten 62% 55% 69%
Skåne 82% 76% 88%
Stockholm 90% 88% 91%
Sörmland 67% 67% 68%
Uppsala 65% 57% 73%
Värmland 64% 59% 71%
Västerbotten 57% 38% 67%
Västernorrland 52% 46% 58%
Västmanland 75% 64% 86%
Västra Götaland 59% 53% 64%
Örebro 84% 80% 87%
Östergötland 89% 89% 88%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 3

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 71% 62% 80%
Dalarna 29% 18% 47%
Gotland 87% 80% 94%
Gävleborg 45% 37% 53%
Halland 71% 60% 86%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0%
Jönköping 59% 56% 62%
Kalmar 46% 40% 60%
Kronoberg 63% 60% 68%
Norrbotten 57% 54% 60%
Skåne 94% 92% 96%
Stockholm 84% 83% 86%
Sörmland 75% 70% 80%
Uppsala 96% 100% 92%
Värmland 43% 39% 52%
Västerbotten 37% 33% 42%
Västernorrland 58% 58% 58%
Västmanland 24% 25% 23%
Västra Götaland 64% 67% 62%
Örebro 94% 88% 100%
Östergötland 85% 88% 80%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Riket:
485 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling -

Urval:
0 st
Riket:
143 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.