Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 387 st 343 st 291 st 44 st 100 %
Jönköping
65 % 88 st 78 st 51 st 10 st 100 %
Kalmar
96 % 86 st 77 st 74 st 9 st 100 %
Östergötland
88 % 213 st 188 st 166 st 25 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
71 % 128 st 116 st 82 st 12 st 100 %
Jönköping
63 % 42 st 40 st 25 st 2 st 100 %
Kalmar
60 % 21 st 20 st 12 st 1 st 100 %
Östergötland
80 % 65 st 56 st 45 st 9 st 100 %