Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 357 st 310 st 249 st 47 st 100 %
Jönköping
46 % 90 st 83 st 38 st 7 st 100 %
Kalmar
97 % 70 st 59 st 57 st 11 st 100 %
Östergötland
92 % 197 st 168 st 154 st 29 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
76 % 150 st 139 st 106 st 11 st 100 %
Jönköping
44 % 25 st 25 st 11 st 0 st 100 %
Kalmar
57 % 17 st 14 st 8 st 3 st 100 %
Östergötland
87 % 108 st 100 st 87 st 8 st 100 %