Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 479 st 357 st 285 st 122 st 100 %
Jönköping
57 % 112 st 96 st 55 st 16 st 100 %
Kalmar
86 % 114 st 87 st 75 st 27 st 100 %
Östergötland
89 % 253 st 174 st 155 st 79 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
68 % 215 st 189 st 129 st 26 st 100 %
Jönköping
56 % 48 st 48 st 27 st 0 st 100 %
Kalmar
40 % 62 st 47 st 19 st 15 st 100 %
Östergötland
88 % 105 st 94 st 83 st 11 st 100 %