Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

En satsning görs för att förbättra tillgängligheten för barn- och unga med psykisk ohälsa. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda förstabedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa
Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 51% 51%
Dalarna 39% 39%
Gotland 87% 87%
Gävleborg 60% 60%
Halland 35% 35%
Jämtland Härjedalen 83% 83%
Jönköping 57% 57%
Kalmar 86% 86%
Kronoberg 66% 66%
Norrbotten 55% 55%
Skåne 76% 76%
Stockholm 88% 88%
Sörmland 67% 67%
Uppsala 57% 57%
Värmland 59% 59%
Västerbotten 38% 38%
Västernorrland 46% 46%
Västmanland 64% 64%
Västra Götaland 53% 53%
Örebro 80% 80%
Östergötland 89% 89%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 62% 62%
Dalarna 18% 18%
Gotland 80% 80%
Gävleborg 37% 37%
Halland 60% 60%
Jämtland Härjedalen 0% 0%
Jönköping 56% 56%
Kalmar 40% 40%
Kronoberg 60% 60%
Norrbotten 54% 54%
Skåne 92% 92%
Stockholm 83% 83%
Sörmland 70% 70%
Uppsala 100% 100%
Värmland 39% 39%
Västerbotten 33% 33%
Västernorrland 58% 58%
Västmanland 25% 25%
Västra Götaland 67% 67%
Örebro 88% 88%
Östergötland 88% 88%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Riket:
649 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling -

Urval:
0 st
Riket:
228 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.