Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Dalarna
39 % 102 st 95 st 37 st 7 st 100 %
Gävleborg
60 % 136 st 125 st 75 st 11 st 100 %
Sörmland
67 % 121 st 100 st 67 st 21 st 100 %
Uppsala
57 % 55 st 46 st 26 st 9 st 100 %
Värmland
59 % 84 st 71 st 42 st 13 st 100 %
Västmanland
64 % 77 st 72 st 46 st 5 st 100 %
Örebro
80 % 66 st 49 st 39 st 17 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Dalarna
18 % 37 st 33 st 6 st 4 st 100 %
Gävleborg
37 % 107 st 102 st 38 st 5 st 100 %
Sörmland
70 % 21 st 20 st 14 st 1 st 100 %
Uppsala
100 % 27 st 22 st 22 st 5 st 100 %
Värmland
39 % 122 st 98 st 38 st 24 st 100 %
Västmanland
25 % 30 st 28 st 7 st 2 st 100 %
Örebro
88 % 67 st 56 st 49 st 11 st 100 %