Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Dalarna
45 % 71 st 65 st 29 st 6 st 100 %
Gävleborg
45 % 111 st 102 st 46 st 9 st 100 %
Sörmland
57 % 98 st 87 st 50 st 11 st 100 %
Uppsala
70 % 46 st 43 st 30 st 3 st 100 %
Värmland
48 % 58 st 52 st 25 st 6 st 100 %
Västmanland
53 % 61 st 57 st 30 st 4 st 100 %
Örebro
96 % 63 st 51 st 49 st 12 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Dalarna
30 % 29 st 27 st 8 st 2 st 100 %
Gävleborg
57 % 84 st 82 st 47 st 2 st 100 %
Sörmland
89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 18 st 18 st 18 st 0 st 100 %
Värmland
43 % 54 st 47 st 20 st 7 st 100 %
Västmanland
37 % 19 st 19 st 7 st 0 st 100 %
Örebro
90 % 95 st 78 st 70 st 17 st 100 %