Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Dalarna
51 % 114 st 109 st 56 st 5 st 100 %
Gävleborg
73 % 130 st 121 st 88 st 9 st 100 %
Sörmland
68 % 118 st 108 st 73 st 10 st 100 %
Uppsala
73 % 57 st 49 st 36 st 8 st 100 %
Värmland
71 % 63 st 55 st 39 st 8 st 100 %
Västmanland
86 % 80 st 76 st 65 st 4 st 100 %
Örebro
87 % 76 st 61 st 53 st 15 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Dalarna
47 % 21 st 19 st 9 st 2 st 100 %
Gävleborg
53 % 99 st 93 st 49 st 6 st 100 %
Sörmland
80 % 20 st 20 st 16 st 0 st 100 %
Uppsala
92 % 27 st 25 st 23 st 2 st 100 %
Värmland
52 % 56 st 46 st 24 st 10 st 100 %
Västmanland
23 % 31 st 31 st 7 st 0 st 100 %
Örebro
100 % 75 st 62 st 62 st 13 st 100 %