Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Måluppfyllelse läkarbesök

Hösten 2016

 • 89%
 • 87%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 87% (Riket: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Höst 2013 Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016
Urval 88% 89% 88% 89% 88% 87% 87%
Riket 93% 92% 91% 90% 90% 90% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
59% (28 850 st) 11% (5 183 st) 4% (1 785 st) 3% (1 680 st) 3% (1 283 st) 2% (1 019 st) 2% (1 185 st) 4% (1 760 st) 13% (6 527 st)
66% (151 319 st) 9% (20 441 st) 3% (6 936 st) 3% (6 437 st) 2% (5 061 st) 2% (4 236 st) 2% (4 399 st) 3% (6 415 st) 11% (24 581 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
65% (147 st) 35% (78 st)
59% (641 st) 41% (440 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion : 0 st
Riket : 32 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 1 st (0%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 5 st (2%)
 • Högst 14 dagar 12 st (5%)
 • Längre än 14 dagar 207 st (92%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 3 st (1%)
 • 2-4 läkare 101 st (45%)
 • 5-7 läkare 82 st (36%)
 • 8 eller fler läkare 39 st (17%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Riket
89 % 205 244 st 229 825 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
87 % 42 745 st 49 272 st
Dalarna
83 % 5 589 st 6 762 st
Gävleborg
92 % 8 150 st 8 895 st
Sörmland
88 % 5 745 st 6 515 st
Uppsala
86 % 6 813 st 7 881 st
Värmland
90 % 4 795 st 5 346 st
Västmanland
82 % 5 532 st 6 753 st
Örebro
86 % 6 121 st 7 120 st