Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Hösten 2016

  • 89%
  • 91%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 91% (Riket: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Höst 2013 Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016
Urval 90% 89% 89% 87% 90% 87% 91%
Riket 92% 91% 88% 87% 89% 86% 89%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
65% (149 st) 35% (81 st)
63% (593 st) 37% (346 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion : 0 st
Riket : 84 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 23 st (10,2%)
  • Återuppringningssystem 201 st (88,9%)
  • Saknar datoriserat system 2 st (0,9%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Riket
89 % 1 678 979 st 1 890 240 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
91 % 464 567 st 512 959 st
Dalarna
95 % 70 345 st 74 157 st
Gävleborg
94 % 78 127 st 83 493 st
Sörmland
90 % 69 561 st 76 865 st
Uppsala
93 % 85 656 st 91 703 st
Värmland
81 % 43 663 st 53 676 st
Västmanland
92 % 70 026 st 76 489 st
Örebro
83 % 47 189 st 56 576 st