Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • 74%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 74% (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 78% 77% 75% 67% 61% 66% 73% 77% 74% 72% 72% 74%
Riket 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 11 094 st (37,7%)
  • 31-60 dagar 7 223 st (24,5%)
  • 61-90 dagar 3 559 st (12,1%)
  • Längre än 90 dagar 7 582 st (25,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
29 458
Riket:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
4%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
74 % 30 530 st 29 458 st 21 876 st 4 %
Dalarna
70 % 4 974 st 4 801 st 3 341 st 3 %
Gävleborg
81 % 3 509 st 3 370 st 2 744 st 4 %
Sörmland
80 % 3 226 st 3 177 st 2 539 st 2 %
Uppsala
84 % 4 414 st 4 090 st 3 456 st 7 %
Värmland
67 % 5 158 st 5 081 st 3 395 st 1 %
Västmanland
77 % 3 628 st 3 465 st 2 655 st 4 %
Örebro
68 % 5 621 st 5 474 st 3 746 st 3 %