Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Uppsala
73 % 57 st 49 st 36 st 8 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 78 % 20 st 18 st 14 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 53 % 23 st 19 st 10 st 4 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 100 % 11 st 9 st 9 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Uppsala
92 % 27 st 25 st 23 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
DBT-enheten för barn och ungdomar, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 75 % 4 st 4 st 3 st 0 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 100 % 12 st 10 st 10 st 2 st 100 %