Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Överbeläggningar

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

 

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Överbeläggning

  Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 2 1,9 1,8 3,1 3,4 3,1 3,4 4,6 3,7 4,4 6,8 5,9
Riket 3,3 3,4 2,8 4 4,6 4,4 3,1 3,5 3,7 4,1 5,2 4,9
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

  Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 1,8 2 1,8 2,1 2,2 2,2 2,1 2 2,6 2,9 5,4 4,3
Riket 1,4 1,3 1,1 1,4 1,9 1,6 1,3 1,4 1,6 1,7 2 2,1
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Överbeläggning Utlokaliserade patienter
Riket
4,9 2,1
Uppsala
5,9 4,3
Akademiska sjukhuset, Uppsala
6,1 4,8
Lasarettet i Enköping
3,7 0