Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 81% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 74% 67% 63% 64% 70% 73% 75% 75% 78% 82% 83% 81%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 223 st (41,3%)
  • 31-60 dagar 2 405 st (23,5%)
  • 61-90 dagar 1 710 st (16,7%)
  • Längre än 90 dagar 1 892 st (18,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 230
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
12%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Uppsala
81 % 11 565 st 10 230 st 8 338 st 12 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
94 % 60 st 48 st 45 st 20 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
78 % 9 297 st 8 081 st 6 313 st 13 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala
100 % 38 st 38 st 38 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
83 % 6 st 6 st 5 st 0 %
BUP- mottagning, Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Östhammar
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
100 % 35 st 35 st 35 st 0 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
95 % 538 st 522 st 498 st 3 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 10 st 9 st 9 st 10 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
100 % 6 st 5 st 5 st 17 %
Gimo psykiatriskmottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
93 % 1 338 st 1 283 st 1 189 st 4 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala
81 % 63 st 53 st 51 st 16 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 81 st 60 st 60 st 26 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
100 % 71 st 69 st 69 st 3 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
N/A 1 st 0 st 0 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %