Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 78%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 78% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 73% 74% 74% 74% 67% 63% 64% 70% 73% 75% 75% 78%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 091 st (40,8%)
  • 31-60 dagar 2 161 st (21,6%)
  • 61-90 dagar 1 529 st (15,3%)
  • Längre än 90 dagar 2 234 st (22,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 015
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
13%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 64 412 st 61 526 st 46 960 st 4 %
Uppsala
78 % 11 545 st 10 015 st 7 781 st 13 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
72 % 106 st 79 st 57 st 25 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
74 % 9 376 st 7 989 st 5 928 st 15 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala
94 % 36 st 36 st 34 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
BUP- mottagning, Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Östhammar
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
100 % 31 st 29 st 29 st 6 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
93 % 271 st 261 st 244 st 4 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 7 st 6 st 6 st 14 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
82 % 14 st 11 st 9 st 21 %
Gimo närpsykiatriska mottagning
80 % 11 st 10 st 8 st 9 %
LARO-mottagningen, Uppsala
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Lasarettet i Enköping
91 % 1 442 st 1 381 st 1 256 st 4 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala
88 % 51 st 45 st 45 st 12 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
99 % 94 st 68 st 67 st 28 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
100 % 41 st 38 st 38 st 7 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
0 % 1 st 1 st 0 st 0 %
Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär närpsykiatriska mottagning
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %
Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp närpsykiatriska mottagning
100 % 7 st 6 st 6 st 14 %
Tärnsjö närpsykiatriska mottagning
100 % 3 st 1 st 1 st 67 %
Ungdomsmottagning, Uppsala
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
94 % 16 st 16 st 15 st 0 %