Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 82% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 74% 74% 74% 67% 63% 64% 70% 73% 75% 75% 78% 82%
Alla landsting 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 468 st (44,3%)
  • 31-60 dagar 2 517 st (24,9%)
  • 61-90 dagar 1 310 st (13%)
  • Längre än 90 dagar 1 797 st (17,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 092
Alla landsting:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
12%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Uppsala
82 % 11 471 st 10 092 st 8 295 st 12 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
83 % 82 st 64 st 53 st 22 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
79 % 9 249 st 7 978 st 6 313 st 14 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala
93 % 27 st 25 st 25 st 7 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
BUP- mottagning, Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Östhammar
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
96 % 27 st 27 st 26 st 0 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
93 % 371 st 354 st 329 st 5 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
100 % 10 st 9 st 9 st 10 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
83 % 7 st 6 st 5 st 14 %
Gimo närpsykiatriska mottagning
100 % 8 st 7 st 7 st 12 %
LARO-mottagningen, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Lasarettet i Enköping
94 % 1 428 st 1 388 st 1 305 st 3 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala
85 % 39 st 33 st 33 st 15 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
91 % 82 st 65 st 59 st 21 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
94 % 73 st 71 st 67 st 3 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär närpsykiatriska mottagning
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp närpsykiatriska mottagning
100 % 13 st 12 st 12 st 8 %
Tärnsjö närpsykiatriska mottagning
100 % 3 st 1 st 1 st 67 %
Ungdomsmottagning, Uppsala
100 % 17 st 17 st 17 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
93 % 14 st 14 st 13 st 0 %